Åskan tar värden för miljoner - så skyddar du hem och prylar

Åsksäsongen är igång och det är krafter som kan orsaka stor skada på hus och ägodelar. En genomgång av de senaste tio åren visar att Länsförsäkringar får 5 000-10 000 ersättningsanspråk varje år från sina kunder om skador efter åska och blixtnedslag. Åska förekommer i hela landet, men genomgången visar att några län är extra drabbade relativt sin storlek, som Kalmar, Jönköping, Blekinge och Södermanland. 
– Vanligast är att åskan orsakar elfel och förstör elektronik. Men det går att minska risken betydligt för tråkiga följder av åska med väldigt enkla åtgärder. Husägare bör installera överspänningsskydd och jordfelsbrytare och alla bör dra ur strömkontakter och laddare under åskoväder, säger Johan Litsmark, naturskadespecialist på Länsförsäkringar.

De flesta skador orsakas av att kraften från blixten leds in i byggnader genom ledningarna och går in elektronik som är ansluten till el-nätet; datorer, modem, tv och tillbehör som till exempel Apple tv och Chromecast. Laddstationer till robotgräsklippare och elbil är också utsatta.

Några län sticker ut som extra drabbade i genomgången, relativt storlek. År 2011 och 2014, som var de värsta de senaste tio åren, var Jönköpings län hårt utsatt vid båda tillfällena och även Blekinge och Kalmar län. Länsförsäkringar Jönköping har betalat ut mest i ersättningar totalt sett under de senaste tio åren.

– Allt som är anslutet till elnätet under ett åskoväder är i riskzonen, även vitvaror som kyl och frys så de får du kolla att de fungerar efter att ovädret dragit förbi.  

Om blixten slår ner kan det dessutom bli skador som upptäcks långt senare, när till exempel elen slås på för att börja värma upp huset framåt hösten. Isoleringen på kablarna kan till exempel vara skadad vilket kan orsaka allvarliga elfel och bränder.

­– Om du vet att åskan slagit ner kan du be en elektriker komma och mäta upp din elanläggning för att utesluta sådana skador. En jordfelsbrytare avslöjar också många fel, säger Johan.

Så gör du för att undvika åskskador

 • Låt installera överspänningsskydd och jordfelsbrytare. Jordfelsbrytare slår av strömmen automatiskt vid en kortslutning mot jord och minskar risken för brand, men skyddar däremot inte elektrisk utrustning vid åska och blixtnedslag.
 • Har du solcellsanläggning bör du ha överspänningsskydd på både lik- och växelströmssidan.
 • Ha fungerande brandvarnare och brandsläckare.
 • Dra ur strömkontakter på elektronik som tv, dator och modem, robotgräsklippare med mera.
 • Ladda inte mobil, elcykelbatteri, hövding hjälm eller annan utrustning under åskoväder.
 • Ladda inte heller robotgräsklippare eller elbil under åska.
 • Använd aldrig lampor, kontakter, sladdar eller elektriska apparater som verkar skadade, luktar eller låter konstigt efter ett åskoväder.
 • Kontrollera regelbundet funktionen på jordfelsbrytare, brandvarnare och brandsläckare.

Åskskador och kostnader (ersättning till kunder) för 10 år, 2008-2017

Ordning – mest skadedrabbade område i relation till storlek
Länsförsäkringsbolag Antal skador Skadekostnad, kr
Kalmar 4 978 73 693 189
Jönköping 4 849 101 415 697
Blekinge 1 481 24 463 581
Södermanland 1 947 44 637 330
Kronoberg 3 465 34 183 858
Uppsala 2 579 51 972 312
Västernorrland 1 538 30 806 499
Göinge Kristianstad 2 470 28 793 667
Skaraborg 2 494 34 892 925
Halland 3 425 37 340 155
Älvsborg 7 015 61 090 355
Dalarna 5 109 55 804 447
Värmland 2 500 25 970 059
Norrbotten 1 206 17 469 290
Bergslagen 3 177 42 994 741
Västerbotten 2 445 24 308 680
Östgöta 5 390 50 602 733
Skåne 5 390 71 879 292
Jämtland 1 100 14 687 520
Göteborg 3 757 45 773 250
Gotland 840 6 282 860
Stockholm 2 594 48 401 137
Gävleborg 1 764 10 566 868
Summa 71 513 938 030 455


Antal åskskador och ersättningar per år 2008-2017 (totalt i Länsförsäkringar, alla bolag)

År Antal anmälda skador Skadekostnad, kr
2008 6 328 74 850 808
2009 8 022 102 971 361
2010 6 588 93 411 024
2011 9 578 128 248 814
2012 5 017 58 554 172
2013 6 597 109 721 735
2014 15 428 233 566 282
2015 3 846 40 372 271
2016 6 482 59 194 610
2017 3 627 37 139 368
Summa 71513 938 030 445


Korta fakta om åska och skador

 • Länsförsäkringar får varje år in 5 000-10 000 ersättningsanspråk för skador orsakade av åska och blixtnedslag.
 • På tio år har Länsförsäkringar ersatt värden för nära 1 miljard kronor.
 • Sommaren 2014 är värst hittills, med över 15 000 anmälda skador och 234 miljoner i utbetalda ersättningar. 2014 års sommar är också uppmätt som den varmaste i Sverige de senaste tio åren.
 • Med en villa/hem- eller fritidshusförsäkring har du skydd för åsk- och blixtskador.
 • Länsförsäkringar har cirka 40 % marknadsandel för villa/hem-försäkring. 


Kontakt:

Johan Litsmark, naturskadespecialist, Länsförsäkringar AB, 073-069 83 30
Länsförsäkringars pressjour: 08-588 418 50

Länsförsäkringsgruppen består av 23 lokala och kundägda länsförsäkringsbolag och det gemensamt ägda Länsförsäkringar AB. Genom sitt lokala länsförsäkringsbolag får kunderna ett helhetserbjudande inom bank, försäkring och pension. Genom Agria Djurförsäkring erbjuder vi djur- och grödaförsäkring, genom Länsförsäkringar Fastighetsförmedling helhetslösningar för en trygg bostadsaffär och genom Wasa Kredit finansieringstjänster som leasing, avbetalning och lån.

Taggar:

Om oss

Länsförsäkringsgruppen består av 23 lokala och kundägda länsförsäkringsbolag och det gemensamt ägda Länsförsäkringar AB. Genom sitt lokala länsförsäkringsbolag får kunderna en helhet av bank- och försäkringstjänster. Genom Agria Djurförsäkring erbjuder vi djur- och grödaförsäkring, genom Länsförsäkringar Fastighetsförmedling helhetslösningar för en trygg bostadsaffär och genom Wasa Kredit finansieringstjänster som leasing, avbetalning och lån.

Prenumerera

Media

Media

Snabbfakta

På tio år har Länsförsäkringar ersatt nära 1 miljard kronor för skador relaterade till åsknedslag. Värst var sommaren 2011 och 2014, och vissa län är extra drabbade, visar en genomgång.
Twittra det här