Avsiktsförklaring om att Gjensidige förvärvar Länsförsäkringars verksamheter i Lettland och Litauen

Länsförsäkringar AB och det norska försäkringsbolaget Gjensidige Forsikring BA har undertecknat en avsiktsförklaring om slutförhandling beträffande ett förvärv av Länsförsäkringar International som under namnet Nordicia driver sakförsäkringsverksamheter i Lettland och Litauen.

Under 2007 påbörjades etableringen av Länsförsäkringars sakförsäkringsverksamhet i Lettland och Litauen. Etableringen skedde på rekordtid och verksamheten har under det första verksamhetsåret nått en premieinkomst på cirka 50 Mkr. ”Mot bakgrund av den globala ekonomiska utvecklingen och särskilt utvecklingen i Baltikum, har Länsförsäkringar konstaterat både den kraftiga minskningen i ländernas ekonomier och dess påverkan på kundernas benägenhet att köpa försäkringar. Detta kombinerat med rådande utsikter för den ekonomiska utvecklingen, har på ett avgörande sätt ändrat grundförutsättningarna för Länsförsäkringars satsning. Vår bedömning är att vi på medellång sikt inte kommer att få verksamheten lönsam. Därför har alternativa lösningar aktivt sökts för att följa Länsförsäkringars huvudinriktning avseende riskkontroll, fokus på tre kärnaffärer och långsiktig omsorg om kundernas pengar. Försäljningen innebär en marginell resultatpåverkan för 2009,” kommenterar Sten Dunér CFO, Länsförsäkringar AB. En avsiktsförklaring har undertecknats med Gjensidige om Länsförsäkringars försäljning av Länsförsäkringar International. Parterna har enats om att inte offentliggöra köpeskillingen. ”Gjensidige är redan väletablerade på den baltiska marknaden med en solid och lönsam verksamhet, och har en uttalad ambition att växa ytterligare på denna marknad. Länsförsäkringars baltiska verksamhet passar väl in i den baltiska strategi som vi har både för privat- och företagsmarknaden,”säger Petter Bøhler direktör och chef för Gjensidiges internationella verksamheter. Gjensidiges avsikt är att fortsätta driva och utveckla verksamheterna under varumärket Gjensidige.

Om oss

Länsförsäkringsgruppen består av 23 lokala och kundägda länsförsäkringsbolag och det gemensamt ägda Länsförsäkringar AB. Genom sitt lokala länsförsäkringsbolag får kunderna en helhet av bank- och försäkringstjänster. Genom Agria Djurförsäkring erbjuder vi djur- och grödaförsäkring, genom Länsförsäkringar Fastighetsförmedling helhetslösningar för en trygg bostadsaffär och genom Wasa Kredit finansieringstjänster som leasing, avbetalning och lån.

Prenumerera