”Banken sätter sina egna intressen främst”

Storbankernas kunder upplever att deras bank känner dem och deras behov sämre än hur andra banker känner sina kunder. De tror också i mindre utsträckning att banken sätter deras intressen främst. Länsförsäkringar har intervjuat 3 500 svenska bankkunder om deras syn på sin bank och på bankmarknaden i stort. Intervjuerna har resulterat i rapporten Kundrösten, som ska stimulera till debatt om konkurrensen på bankmarknaden och göra kundens röst hörd.

Förtroendet för den egna banken utgörs bland annat av hur väl kunden upplever att bankens råd baseras på kundens egentliga behov och inte på bankens egna intressen. Bland kunder i storbanker är det bara 16 procent som tror att banken sätter deras intressen främst. Motsvarande andel bland kunder i andra banker är 24 procent.

– Ju bättre kund och bank känner varandra, ju bättre kommer matchningen mellan bankens olika erbjudanden och kundens behov att bli. Banken behöver inte ta några onödiga risker och ger samtidigt en service anpassad efter kundernas verkliga efterfrågan. Det skapar trygghet för kunden och minskar risken för framtida bankkriser, säger Rikard Josefson, vd för Länsförsäkringar Bank.

Respondenterna har också ombetts värdera hur väl deras bank tar hand om alla sina kunder. Bland kunder i storbanker anser en av tre att banken tar väl hand om alla sina kunder. Motsvarande andel bland kunder i övriga banker är 50 procent. Detta resultat kan tolkas som att kunder i övriga banker känner sig mer omhändertagna av sin bank.

– Kortsiktigt går det säkert att göra bra affärer utan att ha kundens bästa för ögonen. Men för den bank som vill verka långsiktigt är förståelsen för symbiosen mellan kund och bank en nyckel. Trygga besparingar i händerna på bankpersonal som känner sin kund och som vet vilka marginaler som måste finnas, säger Rikard Josefson.

För ytterligare information kontakta:

Rikard Josefson, vd Länsförsäkringar Bank, Tel. 070-206 69 55
Christer Baldhagen, kommunikationsdirektör Länsförsäkringar AB, Tel. 070-579 70 66

http://blogg.lansforsakringar.se/rikardjosefson/

Länsförsäkringsgruppen består av 23 lokala och kundägda länsförsäkringsbolag och det gemensamt ägda Länsförsäkringar AB. Genom sitt lokala länsförsäkringsbolag får kunderna en helhet av bank- och försäkringstjänster. Genom Agria Djurförsäkring erbjuder vi djur- och grödaförsäkring och genom Länsförsäkringar Fastighetsförmedling helhetslösningar för en trygg bostadsaffär.

Taggar:

Om oss

Länsförsäkringsgruppen består av 23 lokala och kundägda länsförsäkringsbolag och det gemensamt ägda Länsförsäkringar AB. Genom sitt lokala länsförsäkringsbolag får kunderna en helhet av bank- och försäkringstjänster. Genom Agria Djurförsäkring erbjuder vi djur- och grödaförsäkring, genom Länsförsäkringar Fastighetsförmedling helhetslösningar för en trygg bostadsaffär och genom Wasa Kredit finansieringstjänster som leasing, avbetalning och lån.