Dålig kännedom om barnens försäkringsskydd i svenska hushåll

Dålig kännedom om barnens försäkringsskydd i svenska hushåll En tredjedel (33 procent) av de svenska barnfamiljerna vet inte vilket försäkringsskydd deras barn har. Dessutom har bara 63 procent av låginkomsttagarna men 72 procent av höginkomsttagarna tecknat barnförsäkring för alla barn i hushållet. Det visar en undersökning som TEMO gjort på uppdrag av Länsförsäkringar. - Det är oroande att så många är osäkra på vilken slags försäkring ens barn har. Barnförsäkring är ju rimligtvis en av de allra viktigaste försäkringarna som man bör ha, säger Eva Adolphson, privatekonomisk expert på Länsförsäkringar. Undersökningen visar att över 64 procent av de tillfrågade hushållen har någon form av barnförsäkring för samtliga barn och att 30 procent bara har försäkring för något av barnen eller ingen barnförsäkring alls. Sex procent vet inte om någon försäkring finns. I undersökningen framkommer att i åldersgruppen 30-44 år har över 70 procent tecknat barnförsäkringar för alla barn i hushållet. I den yngre åldersgruppen, 16-29 år, uppgår andelen som tecknat barnförsäkring för alla barn i hushållet endast till 43 procent. Bland de tillfrågade hushållen med en årsinkomst över 300 000 kronor har 72 procent tecknat barnförsäkring för alla barn i hushållet, jämfört med 63 procent av hushållen med mindre än 300 000 kronor i sammanlagd inkomst. - Även om många av våra barn verkar ha ett bra försäkringsskydd är det ändå oroväckande att så många barn saknar försäkringsskydd. De nu gällande reglerna för sjukbidrag/förtidspension ger ingen dräglig levnadsnivå för unga människor som blir så sjuka att de inte kan arbeta under resten av sitt liv. Det handlar om ca 75 000 kronor per år som man ska klara sig på. Eftersom samhällets trygghetssystem ger en sådan låg ersättning är barnförsäkring en av de allra viktigaste försäkringarna i en barnfamilj. - För de föräldrar som har tecknat barnförsäkring är det viktigt att se till så att försäkringen gäller både i skolan och på fritiden samt att försäkringen kan ge ersättning såväl för olycksfall som vid sjukdom. Det är inte alla barnförsäkringar som har med båda dessa moment. En överväldigande del av de skador som barn får och som leder till invaliditet är just på grund av sjukdom, säger Eva Adolphson. Fakta om undersökningen: TEMO har på uppdrag av Länsförsäkringar ringt 1003 hushåll, varav 261 hushåll hade barn mellan 3 och 16 år. Undersökningen genomfördes den 25-28 juni 2001. Undersökningen i sin helhet finns på www.lansforsakringar.se under pressrum/pressmeddelanden. För ytterligare information, kontakta: Eva Adolphson 08-588 408 31 Privatekonomisk expert Länsförsäkringar 073-964 08 31 Mikael Östlund 08-588 410 94 Informationschef Länsförsäkringar 070-553 12 82 Länsförsäkringsgruppen är med 24 självständiga länsförsäkringsbolag och det gemensamt ägda Länsförsäkringar AB Sveriges enda kundägda och lokalt förankrade försäkringsgrupp. Länsförsäkringar har ett brett utbud av försäkringar och finansiella tjänster för företag och privatpersoner. Länsförsäkringsgruppen är dominerande inom svensk sakförsäkring. Marknadsandelen uppgår till cirka 28 procent. Marknadsandelen inom liv- och pensionsförsäkring är cirka 8 procent. Inom Länsförsäkringsgruppen ingår även bank, kapitalförvaltningsbolag, livbolag, fondbolag samt Agria Djurförsäkring. Länsförsäkringsgruppen förvaltar tillgångar om drygt 190 miljarder kronor. Premieinkomsten uppgick år 2000 till drygt 19 miljarder kronor. ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.waymaker.net/bitonline/2001/10/04/20011004BIT00210/bit0002.doc http://www.waymaker.net/bitonline/2001/10/04/20011004BIT00210/bit0002.PDF

Om oss

Länsförsäkringsgruppen består av 23 lokala och kundägda länsförsäkringsbolag och det gemensamt ägda Länsförsäkringar AB. Genom sitt lokala länsförsäkringsbolag får kunderna en helhet av bank- och försäkringstjänster. Genom Agria Djurförsäkring erbjuder vi djur- och grödaförsäkring, genom Länsförsäkringar Fastighetsförmedling helhetslösningar för en trygg bostadsaffär och genom Wasa Kredit finansieringstjänster som leasing, avbetalning och lån.

Prenumerera

Dokument & länkar