Delårsrapport från länsförsäkringsgruppen, januari-september 2003

Delårsrapport från länsförsäkringsgruppen, januari-september 2003 Sammanfattning: - Fortsatt kraftiga resultatförbättringar inom samtliga tre kärnområden - sakförsäkring, livförsäkring och bank. - Det tekniska resultatet inom sakförsäkring uppgick till 424 Mkr, vilket ska jämföras med helårsresultatet 2002-431 Mkr. Rörelseresultatet uppgick till 794 Mkr. - Resultatet inom livförsäkring uppgick till 1 270 (-13 626) Mkr. - Rörelseresultatet inom bank, före kreditförluster, uppgick till 68,3 (33,3) Mkr. - Arbetet med effektiviseringar och lönsamhetsfokus ger tydliga resultat: Driftskostnadsprocenten inom sakförsäkring uppgick till 19 procent, att jämföras med 23 procent per helår 2002. Administrationskostnaderna inom livförsäkring har sänkts med 185 Mkr, vilket motsvarar 16 procent. - Hypoteksutlåningen ökade med 132 procent och uppgick till 14,4 (6 ,2) miljarder kronor. - Antalet kunder uppgår till drygt 3 miljoner och ökningen sedan årsskiftet är cirka 3 procent. - Antalet kunder som har produkter inom samtliga tre kärnområden ökade med nästan 10 procent och uppgick till cirka 100 000. - Länsförsäkringar har Sveriges mest nöjda kunder inom sak- och livförsäkring, enligt Svenskt Kvalitetsindex (SKI). Länsförsäkringars bankkunder är enligt SKI bland de mest nöjda i Sverige. - Länsförsäkringar är Årets Livförsäkringsbolag och Årets Sakförsäkringsbolag, enligt Affärsvärlden som grundat utmärkelserna på en undersökning gjord bland svenska företag. Uppgifterna inom parentes avser januari-september 2002. Länsförsäkringar har tidigare inte lämnat kvartalsrapporter inom sakförsäkring, varför jämförelser inte kan lämnas avseende kvartal 3 år 2002. - Vårt fokus på lönsamhet och effektivitet ger tydliga ekonomiska resultat. Våra erbjudanden och vår service ger tydliga resultat i kundnöjdhet och marknadstillväxt. Sakförsäkringsrörelsen, som är kundbasen för livförsäkrings- och banktillväxten, har en mycket god lönsamhetsutveckling och totalkostnadsprocenten är 103, arbetet är inriktat på 95. Med fortsatta effektiviseringsåtgärder och positiv utveckling på de finansiella marknaderna kommer resultaten inom samtliga tre kärnaffärer för helåret att förbättras ytterligare, säger Tommy Persson, vd Länsförsäkringar AB. För ytterligare information kontakta: Tommy Persson, vd Länsförsäkringar AB 08-588 400 00 tommy.persson@lansforsakringar.se Christer Baldhagen, informationsdirektör Länsförsäkringar AB 08-588 415 01 christer.baldhagen@lansforsakringar.se 070-579 70 66 ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.waymaker.net/bitonline/2003/11/03/20031103BIT00370/wkr0001.doc http://www.waymaker.net/bitonline/2003/11/03/20031103BIT00370/wkr0002.pdf Hela rapporten

Om oss

Länsförsäkringsgruppen består av 23 lokala och kundägda länsförsäkringsbolag och det gemensamt ägda Länsförsäkringar AB. Genom sitt lokala länsförsäkringsbolag får kunderna en helhet av bank- och försäkringstjänster. Genom Agria Djurförsäkring erbjuder vi djur- och grödaförsäkring, genom Länsförsäkringar Fastighetsförmedling helhetslösningar för en trygg bostadsaffär och genom Wasa Kredit finansieringstjänster som leasing, avbetalning och lån.

Prenumerera

Dokument & länkar