Delårsrapport januari-september 2017

Januari-september 2017 jämfört med januari-september 2016:

  • Koncernens rörelseresultat ökade till 2 201 (1 743) Mkr, med en positiv engångspost på 260 Mkr under första kvartalet. Räntabiliteten på eget kapital uppgick till 11 (10) procent.
  • Rörelseresultatet i sakförsäkringsrörelsen ökade till 781 (461) Mkr, varav 260 Mkr bestod av ersättning för överförd olycksfall- och sjukaffär till länsförsäkringsbolagen. Premieintäkterna efter avgiven återförsäkring ökade till 4 196 (3 989) Mkr. Totalkostnadsprocenten uppgick till 92 (92).
  • Rörelseresultatet i bankkoncernen ökade till 1 166 (1 077) Mkr. Räntenettot stärktes till 2 926 (2 519) Mkr.
  • Rörelseresultatet i Länsförsäkringar Fondliv ökade till 454 (385) Mkr. Premieinkomsten ökade till 6 921 (6 465) Mkr. Provisionsintäkterna ökade till 1 213 (1 068) Mkr.

Kommentar från Johan Agerman, vd Länsförsäkringar AB:
Länsförsäkringar AB-koncernen fortsätter att rapportera ett starkt resultat. Rörelseresultatet ökade till 2,2 Mdkr, där samtliga affärsområden bidrog till resultatförbättringen.

Bankverksamhetens rörelseresultat ökade med 8 procent till 1,2 Mdkr. Länsförsäkringar Bank toppade Svenskt Kvalitetsindex ranking av kundnöjdhet, både för privat- och företagskunder, vilket visar sig i bankens stadigt ökade kundtillströmning. Detta är bevis på att vår starkt lokala förankring i kombination med marknadsledande digitala banktjänster uppskattas av våra kunder.

Sakförsäkringsverksamhetens totalkostnadsprocent uppgick till 92. Premieintäkter ökade med drygt 5 procent, främst på grund av Agrias fortsatt starka tillväxt, speciellt i den utländska verksamheten. Glädjande är att även relativt nya produkter inom affärsområdet Hälsa, såsom Bo Kvar som ger ett ekonomiskt skydd för bankens bolånekunder, har fått ett positivt mottagande på marknaden under 2017.

Fondförsäkringsverksamhetens premieinkomst ökade med 7 procent och det förvaltade kapitalet ökade till 124 Mdkr. Under 2017 har Länsförsäkringars fondutbud ökat i både omfång och kvalité enligt vår nya fondstrategi som innebär förenklingar, men även större valfrihet för kunderna.

Länsförsäkringar deltog på FNs årliga möte med näringslivet för att diskutera finanssektorns roll för att bidra till de globala hållbarhetsmålen, Agenda 2030. Det är fantastiskt att Länsförsäkringar får möjlighet att påverka hållbarhetsfrågorna globalt via FN för att skapa en tryggare framtid för kunderna.

Länsförsäkringar vann Swedish Brand Award för fjärde året i rad 2017 och vår app fortsätter att skörda framgångar, nu även internationellt, genom att vinna en av världens största och mest prestigefyllda designtävlingar, 2017 års Red Dot Awards. Länsförsäkringar hade även tre nomineringar i Svenska Designpriset 2017 för vår nya grafiska identitet och vår app.

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Johan Agerman
, vd Länsförsäkringar AB
johan.agerman@lansforsakringar.se
, 08-588 418 02, 070-348 93 50

Malin Rylander Leijon, CFO Länsförsäkringar AB
malin.rylander-leijon@lansforsakringar.se
, 08-588 408 64, 073-964 08 64

Anna Glennmar, Investor Relations Länsförsäkringar AB
anna.glennmar@lansforsakringar.se
, 08-588 417 42, 072-141 44 08

Fanny Wallér, kommunikationsdirektör Länsförsäkringar AB
fanny.waller@lansforsakringar.se
, 08-588 414 69, 070-692 77 79

Länsförsäkringsgruppen består av 23 lokala och kundägda länsförsäkringsbolag och det gemensamt ägda Länsförsäkringar AB. Genom sitt lokala länsförsäkringsbolag får kunderna en helhet av bank- och försäkringstjänster. Genom Agria Djurförsäkring erbjuder vi djur- och grödaförsäkring, genom Länsförsäkringar Fastighetsförmedling helhetslösningar för en trygg bostadsaffär och genom Wasa Kredit finansieringstjänster som leasing, avbetalning och lån.

Taggar:

Om oss

Länsförsäkringsgruppen består av 23 lokala och kundägda länsförsäkringsbolag och det gemensamt ägda Länsförsäkringar AB. Genom sitt lokala länsförsäkringsbolag får kunderna en helhet av bank- och försäkringstjänster. Genom Agria Djurförsäkring erbjuder vi djur- och grödaförsäkring, genom Länsförsäkringar Fastighetsförmedling helhetslösningar för en trygg bostadsaffär och genom Wasa Kredit finansieringstjänster som leasing, avbetalning och lån.

Prenumerera