Delårsrapport januari-september 2017

”Länsförsäkringar Bank fortsätter att utvecklas starkt och vi rapporterar vårt bästa kvartalsresultat någonsin. Det är ytterst glädjande att vi ännu en gång är den enskilda aktör på bankmarknaden med de mest nöjda privatkunderna och vi har även för första gången de mest nöjda företagskunderna enligt Svenskt Kvalitetsindex senaste mätning som offentliggjordes i början av oktober (SKI 2017). Nyckeln till framgångarna är det utmärkta arbete som görs lokalt på länsförsäkringsbolagen och som resulterar i vår höga kundnöjdhet. Den goda kundtillströmningen är ett kvitto på att vår starka lokala närvaro och fokus på det personliga kundmötet i kombination med våra marknadsledande digitala banktjänster uppskattas av kunderna. Vi fortsätter att vara ett attraktivt alternativ för nya bankkunder och våra marknadsandelar ökar inom såväl bostadsutlåning som hushållsinlåning medan affärsvolymerna utvecklats positivt inom samtliga produktsegment.”, säger Anders Borgcrantz, vd i Länsförsäkringar Bank.

Perioden i korthet, koncernen

 • Den 1 januari 2017 genomfördes ett antal organisatoriska förändringar där verksamhet har flyttats från moderbolaget Länsförsäkringar AB till bankkoncernen. Sammantaget har 116 heltidsanställda tillkommit.
 • Rörelseresultatet ökade 8 procent till 1 166 (1 077) Mkr och räntabiliteten på eget kapital uppgick till 9,8 (10,0) procent.
 • Räntenettot ökade 16 procent till 2 926 (2 519) Mkr.
 • Rörelseintäkterna ökade 11 procent till 2 374 (2 145) Mkr.
 • Rörelsekostnaderna uppgick till 1 173 (1 033) Mkr.
 • Kreditförlusterna uppgick netto till 34,8 (35,2) Mkr, vilket motsvarar en kreditförlustnivå på 0,02 (0,02) procent.
 • Affärsvolymerna ökade 13 procent till 501,1 (442,0) Mdkr.
 • Inlåningen ökade 10 procent till 99,3 (90,0) Mdkr. Utlåningen ökade 15 procent till 251,7 (219,3) Mdkr.
 • Kärnprimärkapitalrelationen för Konsoliderad situation uppgick den 30 september 2017 till 23,4 (22,8*) procent.
 • Antalet kunder med Länsförsäkringar som huvudbank ökade 11 procent, antalet bankkort ökade 12 procent.
 • Enligt Svenskt Kvalitetsindex kundnöjdhetsmätning för 2017 är Länsförsäkringar Bank den enskilda aktör på bankmarknaden med de mest nöjda privat- och företagskunderna.

  Uppgifterna inom parentes avser motsvarande period 2016.

  * Avser 30 juni 2017.

http://www.lansforsakringar.se/stockholm/om-oss/finansiellt/lansforsakringar-bank-ab/

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Anders Borgcrantz, verkställande direktör, Länsförsäkringar Bank AB,
08-588 412 51, 073-964 12 51

Martin Rydin, CFO, Länsförsäkringar Bank AB,
08-588 412 79, 073-964 28 23

Stefan Karkamanis, Investor Relations, Länsförsäkringar Bank AB
08-588 402 90, 072-147 22 93


Länsförsäkringsgruppen består av 23 lokala och kundägda länsförsäkringsbolag och det gemensamt ägda Länsförsäkringar AB. Genom sitt lokala länsförsäkringsbolag får kunderna en helhet av bank- och försäkringstjänster. Genom Agria Djurförsäkring erbjuder vi djur- och grödaförsäkring, genom Länsförsäkringar Fastighetsförmedling helhetslösningar för en trygg bostadsaffär och genom Wasa Kredit finansieringstjänster som leasing, avbetalning och lån.

Taggar:

Om oss

Länsförsäkringsgruppen består av 23 lokala och kundägda länsförsäkringsbolag och det gemensamt ägda Länsförsäkringar AB. Genom sitt lokala länsförsäkringsbolag får kunderna en helhet av bank- och försäkringstjänster. Genom Agria Djurförsäkring erbjuder vi djur- och grödaförsäkring, genom Länsförsäkringar Fastighetsförmedling helhetslösningar för en trygg bostadsaffär och genom Wasa Kredit finansieringstjänster som leasing, avbetalning och lån.

Prenumerera