Delårsrapport januari-september 2017

”Bolåneverksamheten i Länsförsäkringar Hypotek fortsätter att utvecklas starkt och vi ser en ökning av antalet kunder samt högre marknadsandelar. Vi levererar ett starkt rörelseresultat för perioden och stärker vår marknadsposition ytterligare. Det är länsförsäkringsbolagens starka lokala förankring och den höga kundnöjdheten som är nyckeln till den stabila utlåningstillväxten. Vi fortsätter att slå vakt om vår höga kreditkvalitet och kreditförlusterna är under perioden oförändrat mycket låga. Utvecklingen av bostadspriserna fortsätter att vara en omdebatterad fråga och det är positivt att prisutvecklingen nu förefaller ha mattats av något”, säger Martin Rydin, verkställande direktör, Länsförsäkringar Hypotek

Perioden i korthet

 • Rörelseresultatet ökade 16 procent till 575,4 (494,4) Mkr och räntabiliteten på eget kapital uppgick till 6,8 (6,8) procent.
 • Räntenettot ökade 29 procent till 1 539 (1 189) Mkr.
 • Kreditförlusterna uppgick netto till –0,6 (–1,0) Mkr, vilket motsvarar en kreditförlustnivå på –0,00 (–0,00) procent.
 • Utlåningen ökade 16 procent till 189,0 (162,9) Mdkr.
 • Kärnprimärkapitalrelationen uppgick till 54,5 (50,6*) procent den 30 september 2017.
 • Antalet kunder ökade 9 procent till 248 000 (228 000).

  Uppgifterna inom parentes avser motsvarande period 2016.

  * Avser 30 juni 2017.

   

http://www.lansforsakringar.se/stockholm/om-oss/finansiellt/lansforsakringar-hypotek/

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Martin Rydin, verkställande direktör, Länsförsäkringar Hypotek AB,
08-588 412 79, 073-964 28 23

Stefan Karkamanis, Investor Relations, Länsförsäkringar Bank AB
08-588 402 90, 072-147 22 93
 

Länsförsäkringsgruppen består av 23 lokala och kundägda länsförsäkringsbolag och det gemensamt ägda Länsförsäkringar AB. Genom sitt lokala länsförsäkringsbolag får kunderna en helhet av bank- och försäkringstjänster. Genom Agria Djurförsäkring erbjuder vi djur- och grödaförsäkring och genom Länsförsäkringar Fastighetsförmedling helhetslösningar för en trygg bostadsaffär.

Taggar:

Om oss

Länsförsäkringsgruppen består av 23 lokala och kundägda länsförsäkringsbolag och det gemensamt ägda Länsförsäkringar AB. Genom sitt lokala länsförsäkringsbolag får kunderna en helhet av bank- och försäkringstjänster. Genom Agria Djurförsäkring erbjuder vi djur- och grödaförsäkring, genom Länsförsäkringar Fastighetsförmedling helhetslösningar för en trygg bostadsaffär och genom Wasa Kredit finansieringstjänster som leasing, avbetalning och lån.

Prenumerera