Dollarraset är överdrivet

Dollarraset är överdrivet Återhämtningen i den globala ekonomin fortsätter. Framför allt USA visar tecken på att ekonomin är på väg att stärkas. Företagen står väl rustade i och med de senaste årens kraftiga kostnadsnedskärningar. Resultaten har vänts från förluster till vinster och företagen börjar också se tendenser till en generellt ökad efterfrågan. Riskaptiten börjar återvända och BNP-tillväxten har överraskat positivt de senaste två kvartalen - Jag tycker att dollarraset är överdrivet. Visst finns det fog för viss nervositet på dollarmarknaden, men min bedömning är att USA står mycket bättre rustat än både EMU-blocket och Japan. Med andra ord finns det goda skäl för dollarn att återhämta styrka under nästa år, säger Marie Giertz, Länsförsäkringars chefekonom. Bilden är en annan i EMU-området. Här har tillväxtprognoserna snarare skrivits ned än tvärtom. Industrin kämpar i motvind, arbetslösheten är hög och inflationen är nästintill obefintlig. Finanspolitikerna har små medel att stimulera ekonomin, snarare står nedskärningar i det offentliga systemet högt på listan även om det är politiskt infekterat. Det är med andra ord svårt att se att EMU-området skulle ha möjlighet att på ett par års sikt komma ikapp USA. Den svenska kronan har åkt snålskjuts på den allmänna dollarförsvagningen men även mot euron har kronan förstärkts. På sikt finns det fortfarande starka skäl att tro på en fortsatt stark krona i relation till euron. Sannolikt har dock dollarförsvagningen gått för långt, vilket gör att kronans värde gentemot dollarn väntas bli lägre. För att läsa hela marknadsbedömningen, gå in på www.lansforsakringar.se/bors Pictures available at: http://www.newsonline.nu/imgway/index.asp?pmid=32073 För ytterligare information kontakta: Marie Giertz 08-588 419 68 Chefekonom Länsförsäkringar 073-964 19 68 marie.giertz@lansforsakringar.se Mikael Östlund 08-588 410 94 Informationschef Länsförsäkringar 070-553 12 82 mikael.ostlund@lansforsakringar.se ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.waymaker.net/bitonline/2003/11/24/20031124BIT00100/wkr0001.doc http://www.waymaker.net/bitonline/2003/11/24/20031124BIT00100/wkr0002.pdf http://www.waymaker.net/bitonline/2003/11/24/20031124BIT00100/bild.html Pictures

Om oss

Länsförsäkringsgruppen består av 23 lokala och kundägda länsförsäkringsbolag och det gemensamt ägda Länsförsäkringar AB. Genom sitt lokala länsförsäkringsbolag får kunderna en helhet av bank- och försäkringstjänster. Genom Agria Djurförsäkring erbjuder vi djur- och grödaförsäkring, genom Länsförsäkringar Fastighetsförmedling helhetslösningar för en trygg bostadsaffär och genom Wasa Kredit finansieringstjänster som leasing, avbetalning och lån.