En av tre svenskar positiv till jämställd rådgivning

Nu uppmuntrar Länsförsäkringar sina bankkunder att prata ekonomisk jämställdhet. Det som en del av initiativet ”Frihetskapital” genom vilket Länsförsäkringar vill förändra svenskarnas syn på ekonomi och sparande.

I en ny undersökning, gjord av Novus på uppdrag av Länsförsäkringar, har 2 800 svenskar tillfrågats om deras inställning till ekonomi och jämställdhet. Undersökningen visar att 33 procent av svenskarna är positiva till att banken tar ett större ansvar i att informera dem om hur de kan öka den ekonomiska jämställdheten i sin relation. Undersökningen visar också att varannat svenskt par inte har en fullt ekonomiskt jämställd relation och att en av fem inte är fullt nöjda med deras ekonomiska makt i relationen.  

Var fjärde svensk önskar att det vore enklare att prata ekonomi med sin partner.

– Övergripande handlar det om att båda parter i ett förhållande ska känna att de har ekonomisk inflytande i relationen. Det handlar också om de gemensamma beslut som paret tar och vilken påverkan besluten får. Ett exempel är föräldraledighet kopplat till pension. Är en part föräldraledig längre, har en part gått ner i arbetstid eller är det en part som tar ut fler VAB-dagar, säger Elisabeth Hedmark, privatekonom på Länsförsäkringar.

Som exempel – Ett sätt att ha ekonomisk jämställdhet i relationen kan vara att ge bort en del av pensionen (premiepensionen) till den som har lägre inkomst. Detta för att ett par inte ska försätta sig i en situation där den ena parten har mer ekonomisk inflytande – eller i värsta fall att en inte har möjlighet att lämna en icke-fungerande relation på grund av bristande ekonomi.

Frihetskapital – ett initiativ från Länsförsäkringar
Länsförsäkringar vill göra det enklare för svenskar att prata om hushållsekonomi med sin partner. På www.frihetskapital.se erbjuder Länsförsäkringar bland annat tips och råd på hur man kan öka den ekonomiska jämställdheten i relationen.

Utdrag från undersökning:
 

  • Varannan svensk relation är inte fullt jämställd. En tredjedel (33 procent) anser att de är delvis jämställda och vart femte par (18 procent) anser att de inte alls lever i en jämställd relation.  
  • Omkring en av fem upplever att de inte är fullt nöjda med den ekonomisk makten i sin relation. 7 procent svarar att de har bristande makt och 15 procent svarar att det varierar.
  • Drygt var fjärde (27 procent) önskar att det vore enklare att prata med sin partner om ekonomi
  • 15 procent medger att de ofta är oense om pengar i sin relation (16 procent män, 14 procent kvinnor)
  • 76 procent har varken samboavtal eller äktenskapsförord. Endast 19 procent av Sveriges sambos har samboavtal
  • 33 procent tycker att det vore bra om banken tog ett större ansvar i att informera om hur relationen kan bli ekonomiskt jämställd

*Om undersökningen:

Undersökningen är genomförd av Novus på uppdrag av Länsförsäkringar 2017. Undersökningen syfte är att kartlägga allmänhetens inställning till ekonomisk jämställdhet. Den är genomförd via webbintervjuer i Novus slumpmässigt rekryterade och representativa Sverigepanel. Målgruppen för undersökningen är personer från den svenska allmänheten 18 - 79 år som är i parrelation (gift/partnerskap/sammanboende). Totalt har 2826 intervjuer genomförts.

För ytterligare information kontakta:
Elisabeth Hedmark, privatekonom på Länsförsäkringar, elisabeth.hedmark@lansforsakringar.se, 073-96 419 69

Presskontakt Länsförsäkringar, 08-588 418 50

Om oss

Länsförsäkringsgruppen består av 23 lokala och kundägda länsförsäkringsbolag och det gemensamt ägda Länsförsäkringar AB. Genom sitt lokala länsförsäkringsbolag får kunderna en helhet av bank- och försäkringstjänster. Genom Agria Djurförsäkring erbjuder vi djur- och grödaförsäkring, genom Länsförsäkringar Fastighetsförmedling helhetslösningar för en trygg bostadsaffär och genom Wasa Kredit finansieringstjänster som leasing, avbetalning och lån.

Prenumerera

Media

Media