Finansoron: Länsförsäkringars chefekonom Marie Giertz kommenterar och ger råd

Under torsdagen skakade det till rejält igen på finansmarknaderna. Kurserna på Stockholmsbörsen föll rekordartat i likhet med många andra börser runt om i världen. Asienbörserna föll också kraftigt i natt påverkade av nya svaga siffror i USA, och Stockholmsbörsen fortsatte ner på fredagen. Även på räntesidan såg vi stora fall under gårdagen.

Vi har nu sett nya stora fall på börserna och även räntorna föll igår. Varför skakade det till extra nu?
Det är en mängd olika faktorer som ligger bakom fallen. Allt fler ekonomiska bedömare skriver ner sina tillväxtantaganden och varnar samtidigt för att risken för en långsiktigt lågkonjunktur har ökat. Detta i kombination med svagare makroekonomiska data, så som en svag BNP-tillväxt i Tyskland samt fortsatt sämre jobbsiffror och en dålig industribarometer i USA, gör marknaden besviken. Dessutom blir den stora osäkerheten på marknaden i sig självförstärkande.

Vad förväntar du dig av de kommande veckorna på börserna och räntemarknaderna?
Jag tror vi kommer att ha en mycket stökig höst framför oss. Det går inte att utesluta att den negativa spiral vi är inne i fortsätter i takt med att det kommer fler makroekonomiska data som bekräftar svagheten i världsekonomin. Det behövs ett tydligt ledarskap från politiskt håll för att förtroendet hos företag och hushåll kan återfås, men just nu kvarstår många frågetecken om hur krisen i Europa ska lösas jämte ett politiskt vakum i USA.

Läget känns väldigt svårbedömt eftersom snart sagt alla världens ekonomier är påverkade av oro som startat tack vare problemen i USA och krisländerna i Europa. Är vi inne i en global finanskris igen?
- Krisen 2008 var driven av att det finansiella systemet var hårt utsatt. Nu har skulderna förts över i en allt större utsträckning till staterna. Bankerna har inte samma problem nu som då. Däremot finns det en osäkerhet kring europeiska bankers uthållighet om ett eller flera länder i Europa tvingas till nedskrivning av sina skulder. Det skapar en ökad osäkerhet.

Vad krävs för att det ska lugna ner sig på finansmarknaderna och hur långt borta är en stabilisering?
Det krävs ett tydligt politiskt ledarskap från USA och Europa. I USA behövs kortsiktigt fortsatt efterfrågestimulans, trots dagens höga budgetunderskott, i kombination med ett trovärdigt förslag på långsiktiga besparingsåtgärder. I Europa krävs en gemensam åtgärdsplan för hur man ska lösa eurosystemets svagheter. Utöver politiskt ledarskap kan de kraftiga börsfallen i sig till slut skapa en stabilisering. Fallen som vi sett hittills på börser, räntor och basmetaller har redan prisat in en rejäl avmattning i ekonomin.

Finns det något generellt råd till den som sparar?
Det är alltid svårt med generella råd eftersom sparande är individuellt. Det beror som alltid på när i tiden du behöver pengarna och hur pass aktiv du vill vara med ditt sparande. Jag rekommenderar alltid att gå igenom sitt sparande minst en gång per år och göra eventuella omfördelningar med hänsyn till marknadsutvecklingen. Utöver det kan jag väl generellt argumentera för att när risken för lågkonjunktur ökar bör man dra ner risken i sitt sparande. Svårigheten är att det är väldigt svårt att tajma bottnar och toppar. Har du behov av ditt sparande på kort sikt finns det tyvärr inget annat ställe att gömma sig än på bankkontot eller en penningmarknadsfond. Räntorna har kommit ner till såna nivåer att det till skillnad från aktier nu ser dyrt ut att placera sina pengar i långa räntebärande papper, eftersom avkastningen riskerar att bli negativ den dag vi får se en rekyl upp i räntor. Ska pengarna användas först om många år kan man däremot våga ta risker i sitt sparande. Och då är ett regelbundet månadssparande bra så att man inte behöver fundera på tajming.

Behöver man vara orolig som vanlig sparare?
Jag tror att de som sparar börjar bli luttrade. Det är inte första gången som vi har sett sådana här börsfall, även om det nu har gått ner mycket på extremt kort tid. Även om det ser dystert ut i världsekonomin med stora offentliga skuldberg i västvärlden är jag övertygad om att världen inte går under denna gången heller. Företagen har anpassat sig väldigt snabbt efter nedgången 2008/2009 och står väl rustade. Och det låga ränteläget är inte enbart negativt. Både hushåll och företag kan räkna med fortsatt låga finansieringskostnader. Men så länge risken för lågkonjunktur hänger över marknaden så kommer flykten från börsen till räntor att fortsätta.

Vad är rådet till den som har ett sparande idag som behöver inom de närmaste, säg två-tre åren?
Jag tycker att man ska ha en väl diversifierad portfölj. Sannolikt har vi en uppgång i aktier och räntor under denna tid men det finns ändå en risk för att vi är inne i en mer utdragen lågkonjunktur, varför man inte kan utesluta fortsatt turbulens. Placera därför en del i kassa (och/eller amortera på skulder), låna ut dina pengar till företag och stater som mår bra, d v s har starka balansräkningar och högt kreditbetyg, och i aktiemarknader där tillväxten finns så som tillväxtmarknader eller stabila bolag med hög direktavkastning. Jag skulle ha mer i kassa ju kortare placeringshorisont jag har. Ett bra sätt i osäkra tider är att successivt öka sitt innehav i riskfyllda tillgångar.

Många funderar förmodligen på att ta ut sitt sparande i aktier när de ser sina pengar rasa i värde, vad är ditt råd där?
Behöver man pengarna inom kort ska man naturligtvis sälja även om det tar emot när priserna har fallit och vinsten inte längre är lika bra eller t o m negativ. Ligger man med en stor andel i aktier kan det också vara bra att dra ner risken eftersom risken trots allt har ökat och det fortfarande finns utrymme för fortsatta börsfall (jämför tidigare börsfall i historien). Har man en längre placeringshorisont skall man inte göra förhastade säljaffärer. Risken är stor att man kommer fel i gungan. Företagens nyckeltal är bra. Värderingen är låg i ett historiskt perspektiv, framför allt jämfört med räntebärande och direktavkastningen är hög, betydligt högre än statsobligationsräntor. Mot bakgrund av det sistnämnda så finns det potential för börsen att stiga på lång sikt även om kurserna kan fortsätta ner kortsiktigt.

Läs fler kommentarer från Marie Giertz i vår blogg

http://blogg.lansforsakringar.se/2011/08/19/okad-risk-for-recession-skapar-oro/

För ytterligare information, kontakta gärna:

Marie Giertz, chefekonom på Länsförsäkringar
Telefon: 073-96 419 68

Länsförsäkringars pressjour: 08-588 418 50

Länsförsäkringsgruppen består av 23 lokala och kundägda länsförsäkringsbolag och det gemensamt ägda Länsförsäkringar AB. Genom sitt lokala länsförsäkringsbolag får kunderna en helhet av bank- och försäkringstjänster. Genom Agria Djurförsäkring erbjuder vi djur- och grödaförsäkring och genom Länsförsäkringar Fastighetsförmedling helhetslösningar för en trygg bostadsaffär.

Om oss

Länsförsäkringsgruppen består av 23 lokala och kundägda länsförsäkringsbolag och det gemensamt ägda Länsförsäkringar AB. Genom sitt lokala länsförsäkringsbolag får kunderna en helhet av bank- och försäkringstjänster. Genom Agria Djurförsäkring erbjuder vi djur- och grödaförsäkring, genom Länsförsäkringar Fastighetsförmedling helhetslösningar för en trygg bostadsaffär och genom Wasa Kredit finansieringstjänster som leasing, avbetalning och lån.

Prenumerera

Dokument & länkar