Fler kvinnor än män är nöjda med relationen

Kvinnor är mer nöjda än män med sin bankrelation. Män är mera benägna att vara otrogna. Var tionde svensk har inte funderat på att byta bankpartner, oavsett kön. Det visar en ny undersökning från Länsförsäkringar.

Exempel på hinder för att byta bankrelation är närheten till nuvarande bankkontor, att man har en personlig rådgivare och att skillnader i utbudet mellan bankerna är små. Samtidigt som en tredjedel av de tillfrågade uppger att de inte ser några hinder för att byta bank anser nästan var tionde att det största hindret är att det är för krångligt.

– Många upplever det svårt att utvärdera bankernas tjänster och många är ofta snarlika. Av den anledningen blir valen ofta baserade på andra parametrar än just de ekonomiska. I slutänden är det ofta den personliga kontakten man får med sitt bankkontor som blir avgörande vid valet av bank, säger Tomas Johansson, vd Länsförsäkringar Bank.

Fråga: Vilka är de största hindren för att du ska byta bank?

Totalt %/Kvinnor %/Män %

Nöjd med den bank jag har 32 35 30
Finns inget hinder 29 26 32
Har inte funderat på att byta 10 11 10
Krångligt 9 10 8
Personlig rådgivare 6 5 7
Orkar inte bry mig 4 4 4
Kostnaden 2 3 2
Har nyligen bytt bank 2 2 2
Tar för lång tid 2 2 1
Nära till kontoret 2 2 2
Annat 12 11 15
Vet inte 9 10 9

Om undersökningen:
Totalt har 13 052 svenskar mellan 16 och 69 år intervjuats av Hermelin Nordic Research på uppdrag av Länsförsäkringar. Resultatet är uppdelat på kön, ålder, inkomst och län.

För ytterligare information, kontakta:

Tomas Johansson, vd Länsförsäkringar Bank
08-588 419 82, 073-96 419 82

Dag Rosander, presschef Länsförsäkringar AB
08-588 414 99, 073-96 414 99

Om oss

Länsförsäkringsgruppen består av 23 lokala och kundägda länsförsäkringsbolag och det gemensamt ägda Länsförsäkringar AB. Genom sitt lokala länsförsäkringsbolag får kunderna en helhet av bank- och försäkringstjänster. Genom Agria Djurförsäkring erbjuder vi djur- och grödaförsäkring, genom Länsförsäkringar Fastighetsförmedling helhetslösningar för en trygg bostadsaffär och genom Wasa Kredit finansieringstjänster som leasing, avbetalning och lån.

Prenumerera