Företagarna frågar revisorn – men medarbetarnas råd väger tyngst

Revisorn är den vanligaste rådgivaren när det gäller firmans skötsel och utveckling, det säger 74 procent av företagarna i Sverige. På andra plats kommer medarbetarna, som 70 procent av företagarna vänder sig till. Medarbetarnas råd har dock större inflytande på företagarnas beslut än revisorns. Tredje viktigaste rådgivare är familjen. Det visar en ny undersökning från Länsförsäkringar.

– I varje företagares vardag ställs man inför situationer där andras råd kan vara avgörande för firmans framtid. Att familjen kommer så pass högt upp som på tredje plats pekar på att företagare är på jobbet i allra högsta grad även vid köksbordet, säger Mats Olausson, företagsmarknadschef i Länsförsäkringar. Det är vanligare att företagare med 5-10 anställda vänder sig till familjen än företagare med 11-49 anställda. Det är också vanligare att företagare med 11-49 anställda vänder sig till utomstående konsult, branschorganisation eller arbetsgivarorganisation för råd och stöd än bland företagare med 5-10 anställda. Kvinnliga företagare vänder sig i större utsträckning än manliga till familjemedlemmar för råd. Undersökningen visar också hur stort inflytande företagarna upplever att dessa personers råd och stöd har över beslut och handlingar. – Även om det är vanligare att vända sig till revisorn för råd upplevs kollegornas råd och stöd ha större inflytande över besluten. Det kan bero på att svenska företag ofta är platta organisationer med högt i tak och en hög grad av medbestämmande, säger Mats Olausson, företagsmarknadschef i Länsförsäkringar. Företagarnas vanligaste rådgivare: 1. Revisor 2. Kollegor 3. Make/maka 4. Arbetsgivarorganisation 5. Utomstående konsult 6. Branschorganisation 7. Vänner Se mer statistik på www.lansforsakringar.se/info Om undersökningen: Totalt har 1 200 vd:ar eller ägare telefonintervjuats av Research International under perioden 4 till 26 maj 2005. Undersökningen är genomförd bland företag med 5-49 anställda. Resultatet är uppdelat på fyra regioner: norr, öst, väst och syd. För ytterligare information kontakta: Mats Olausson, Företagsmarknadschef, Länsförsäkringar 018-68 57 71, 070-63 907 71 mats.olausson@uppsala.lansforsakringar.se Dag Rosander, presschef Länsförsäkringar AB 08-588 414 99, 073-96 414 99 dag.rosander@lansforsakringar.se

Om oss

Länsförsäkringsgruppen består av 23 lokala och kundägda länsförsäkringsbolag och det gemensamt ägda Länsförsäkringar AB. Genom sitt lokala länsförsäkringsbolag får kunderna en helhet av bank- och försäkringstjänster. Genom Agria Djurförsäkring erbjuder vi djur- och grödaförsäkring, genom Länsförsäkringar Fastighetsförmedling helhetslösningar för en trygg bostadsaffär och genom Wasa Kredit finansieringstjänster som leasing, avbetalning och lån.

Prenumerera

Dokument & länkar