Försäkringslösningar för producentansvar ger bättre miljö

Försäkringslösningar för producentansvar ger bättre miljö Länsförsäkringar ställer sig positiv till producentansvarsbetänkandet som presenterades i dag. I utredningen konstateras bland annat att försäkringslösningar, bortsett från statlig fond, ger den största säkerheten för att producentansvaret ska fullföljas. Med en försäkringslösning får också producenterna incitament till miljömässiga produktförbättringar, eftersom premierna då kan påverkas. Utredningen konstaterar bland annat att varor som skulle kunna omfattas av en sådan försäkringslösning är exempelvis bilar, vit- och brunvaror samt, om producentansvar skulle bli aktuellt för dessa, andra motorfordon. - Vi är överens med utredningen om att tillsätta en kommitté eller delegation för utveckla arbetet med frivilliga åtaganden avseende producentansvar och vi tror att vi kan bidra med stor kompetens i det arbetet, säger Anders Sverkman, chef för Länsförsäkringar Miljö. Länsförsäkringar har sedan tre år etablerat ett specialistbolag inom miljöområdet, Länsförsäkringar Miljö AB, som har utvecklat lösningar som säkerställer de ekonomiska och miljömässiga garantierna för producentansvaret. Detta är ett område som väckt stort intresse från marknaden och under året har Länsförsäkringar tecknat världens första producentansvarsförsäkring för personbilar tillsammans med Olle Olsson Bolagen, som är generalagent för Mazda och Suzuki i Sverige. Genom att en premie betalas av Olle Olsson Bolagen när bilen säljs har den slutliga ägaren av bilen en garanti för att bilen återvinns på ett miljömässigt riktigt sätt och att kostnaden för detta täcks av Länsförsäkringar. - Utredningens förslag om ökat inslag av försäkringslösningar öppnar möjligheten att teckna miljömässigt bra avtal inom en rad produktområden, säger Anders Sverkman. För ytterligare information kontakta: Anders Sverkman 08-588 417 48 Chef Länsförsäkringar Miljö 073-964 03 18 anders.sverkman@lansforsakringar.se Tomas Tengå 08-588 416 77 Chef affärsutveckling Länsförsäkringar Miljö 070-564 77 84 tomas.tenga@lansforsakringar.se Mikael Östlund 08-588 410 94 Informationschef Länsförsäkringar 070-553 12 82 mikael.ostlund@lansforsakringar.se Länsförsäkringar är med 24 självständiga länsförsäkringsbolag och det gemensamt ägda Länsförsäkringar AB Sveriges enda kundägda och lokalt förankrade försäkringsgrupp. Länsförsäkringar har ett brett utbud av försäkringar och finansiella tjänster för företag och privatpersoner. Länsförsäkringar är dominerande inom svensk sakförsäkring. Marknadsandelen uppgår till cirka 28 procent. Marknadsandelen inom liv- och pensionsförsäkring är cirka 8 procent och inom bank cirka 2,5 procent. I Länsförsäkringar ingår även bank, kapitalförvaltningsbolag, livbolag, fondbolag samt Agria Djurförsäkring. Länsförsäkringar förvaltar tillgångar om drygt 190 miljarder kronor. Premieinkomsten uppgick år 2000 till drygt 19 miljarder kronor. ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.waymaker.net/bitonline/2001/12/05/20011205BIT00980/bit0001.doc http://www.waymaker.net/bitonline/2001/12/05/20011205BIT00980/bit0001.pdf

Om oss

Länsförsäkringsgruppen består av 23 lokala och kundägda länsförsäkringsbolag och det gemensamt ägda Länsförsäkringar AB. Genom sitt lokala länsförsäkringsbolag får kunderna en helhet av bank- och försäkringstjänster. Genom Agria Djurförsäkring erbjuder vi djur- och grödaförsäkring, genom Länsförsäkringar Fastighetsförmedling helhetslösningar för en trygg bostadsaffär och genom Wasa Kredit finansieringstjänster som leasing, avbetalning och lån.

Prenumerera

Dokument & länkar