Fortsatt hög totalavkastning för Länsförsäkringar Liv

Länsförsäkringar fortsätter att ligga i topp bland svenska livförsäkringsbolag när det gäller totalavkastning på placeringstillgångarna för traditionell förvaltning. Totalavkastningen uppgick till 7,5 procent under de tre första kvartalen 2007. Det är en ökning med 0,3 procentenheter jämfört med de två första kvartalen.

Kundernas återbäringsränta, som är 10 procent före avgifter och avkastningsskatt, är också i topp i branschen.

– Våra starka nyckeltal och vår framgångsrika förvaltning ger oss möjlighet att skapa bra avkastning för våra kunder. Vi har en stor andel aktier i portföljen men skyddar oss samtidigt med finansiella verktyg mot nedgångar på marknaden. Bättre återbäringsränta än 10 procent kan kunderna inte få någonstans på nya pensionsförsäkringar, säger Håkan Danielsson, vd Länsförsäkringar Liv.

Det är inte bara traditionell förvaltning som varit framgångsrik utan de andra sparformerna har också gett god avkastning. Nya Världen fortsätter att ge bra avkastning, hittills i år 7,1, procent och över 80 procent av fonderna i fondförsäkringsutbudet gav positiv avkastning under årets tre första kvartal.

Läs hela rapporten på: www.lansforsakringar.se/info

För ytterligare information kontakta:

Håkan Danielsson, vd Länsförsäkringar Liv
08-588 411 42, 073-96 411 42
hakan.danielsson@lansforsakringar.se

Dag Rosander, presschef Länsförsäkringar AB
08-588 414 99, 073-96 414 99
dag.rosander@lansforsakringar.se

Om oss

Länsförsäkringsgruppen består av 23 lokala och kundägda länsförsäkringsbolag och det gemensamt ägda Länsförsäkringar AB. Genom sitt lokala länsförsäkringsbolag får kunderna en helhet av bank- och försäkringstjänster. Genom Agria Djurförsäkring erbjuder vi djur- och grödaförsäkring, genom Länsförsäkringar Fastighetsförmedling helhetslösningar för en trygg bostadsaffär och genom Wasa Kredit finansieringstjänster som leasing, avbetalning och lån.

Prenumerera