Frysta vattenledningar största hotet mot fritidshuset

Vintern har nu tagit ett ordentligt tag i stora delar av landet och på många håll är mer kyla på väg under kommande helg. Varje vinter är det vanligt att många fastighetsägare får sina fritidshus och permanentboenden skadade efter att vattenledningar frusit och gått sönder. ”Vi städar ur och låser våra sommarställen inför vintern, men är inte lika noga med vattensystemet”, säger Peter Bratt, skadeexpert på Länsförsäkringar. 

– Vi förbereder inte våra hus tillräckligt bra för kalla vintrar. Det syns tydligt i vår statistik eftersom antalet frysskador efter en kall vinter mer än fördubblas, säger Peter Bratt.

– Det största hotet mot våra fritidshus är idag inte stöld utan frysta vattenledningar, och oftast är anledningen till skadorna att husägaren inte har stängt av huvudkranen. Då blir läckagen väldigt omfattande, fortsätter Peter Bratt.

Kylan spränger vattenledningarna och när solen värmer upp huset på våren så strömmar vattnet ut i huset.

– Det är inte roligt att se sommardrömmen förstörd, och kostnaderna kan bli stora även om du har en försäkring, säger Peter Bratt. I värsta fall har det runnit vatten i huset under flera månader som tar lång tid att reparera. Då får man räkna med upp till ett halvår innan det går att använda huset igen.

Om man har möjlighet är det bra att besöka sitt hus regelbundet eller be någon granne titta till det då och då.

Men genom tre åtgärder minskar du risken väsentligt för att rören fryser i vinter

 • Stäng alltid av huvudkranen när du lämnar huset.
 • Om du använder huset under vintern, låt värmen stå på 15 grader. Men tänk på att bara några timmars strömavbrott kan ge upphov till frysskador på vattenrören.
 • Om du stänger huset för säsongen - töm ledningarna. Annars riskerar du att rören fryser sönder, trots underhållsvärme.

Övriga råd

 • Töm varmvattenberedaren och pumpar, spola wc-stolen så att vattenbehållaren töms.
 • Häll frostskyddsvätska i diskho, tvättställ, golvbrunnar och wc-stol.
 • Öppna alla innerdörrar, även luckorna till diskbänkskåpet, för att värma rören där.
 • Ordna med regelbunden tillsyn av huset.
 • Anpassa värmen i huset, gärna med en luft/luft värmepump som är ett miljövänligt alternativ. Då kan värmen dessutom kontrolleras på distans.

Andra råd när du stänger fritidshuset

 • Öppna husets dragventiler så att luften kan cirkulera om huset står utan värme.
 • Rensa hängrännor och stuprör från löv och skräp.
 • Led bort regnvattnet från stupröret genom att koppla på en plastslang som är minst 3 meter lång.
 • Förstärk altantaket underifrån med träreglar och stöttor för att klara stora snömängder.
 • Täck skorstenen så att det inte snöar in.
 • Dra ut sladdar till elektriska apparater.
 • Stäng alla fönster och kontrollera att alla lås fungerar.

För ytterligare information kontakta:

Peter Bratt, skadeexpert Länsförsäkringar, 070-162 78 88

Länsförsäkringars pressjour, 08-588 418 50

Om oss

Länsförsäkringsgruppen består av 23 lokala och kundägda länsförsäkringsbolag och det gemensamt ägda Länsförsäkringar AB. Genom sitt lokala länsförsäkringsbolag får kunderna en helhet av bank- och försäkringstjänster. Genom Agria Djurförsäkring erbjuder vi djur- och grödaförsäkring, genom Länsförsäkringar Fastighetsförmedling helhetslösningar för en trygg bostadsaffär och genom Wasa Kredit finansieringstjänster som leasing, avbetalning och lån.

Prenumerera

Multimedia

Multimedia

Dokument & länkar