Jämställd inkomst kan leda till fler skilsmässor

I pingst hörs många kyrkklockor och löften om att hålla ihop livet ut. Men hur många äktenskap håller? Länsförsäkringar har med hjälp av statistik från SCB undersökt om kvinnor och mäns inkomst påverkar antalet skilsmässor. Analysen visar att det finns ett statistiskt säkerställt samband mellan jämställda inkomster och sannolikheten för skilsmässa. Ju mindre inkomstgap mellan män och kvinnor, desto fler skilsmässor.

En undersökning, gjord av Novus oktober 2017 på uppdrag av Länsförsäkringar på 2800 svenskar stärker statistiken. Resultatet visar att 7 av 10 tror att pengar kan vara en bidragande orsak till att man stannar i en relation man egentligen vill lämna.

I snitt över riket har kvinnor en medelinkomst motsvarande 77 procent av männens, vilket motsvarare cirka 80 000 kronor mindre per år. Det gör att kvinnors ekonomiska manöverutrymme är mindre än männens.

– Resultatet visar att det för kvinnor, som ofta tjänar mindre än sin partner, kan vara svårt att klara ekonomin vid en eventuell separation. Att inte ha råd att lämna en relation man inte trivs med visar verkligen på vikten av att ha ett eget kapital som gör det möjligt att göra de val man önskar i livet, säger Emma Persson, privatekonom på Länsförsäkringar.

Siffrorna nedan går också att få nedbrutna på kommunnivå. Skicka mejl till press@lansforsakringar.se 

Tabell nedan - antalet skilda i förhållande till antalet gifta och inkomstgap mellan kvinnor och män per länBlå stapel: Antalet skilda i förhållande till antalet gifta

Tal ovanför stapel: Kvinnors medelinkomst i förhållande till mäns medelinkomst (Ex. Kvinnor i Jönköping tjänar 75 kronor i timmen och män 100 kronor)

*Inkomst = Sammanräknad förvärvsinkomst består av inkomst av tjänst och inkomst av näringsverksamhet. I inkomst av tjänst ingår förutom löneinkomst även inkomst från pension, sjukpenning och andra skattepliktiga ersättningar från försäkringskassan.

Undersökningen visar också att 24 procent av de som gått igenom en skilsmässa har fått det sämre ställt ekonomiskt. Bland dem som skilt sig i åldersgruppen 50-64 år uppger var tredje att de inte har det lika bra som innan skilsmässan.

– Att skiljas är en kostsam och omständlig process, särskilt med dagens höga bostadspriser. Ett hushåll ska bli två och med barn i skolålder och delad vårdnad krävs ofta två nya bostäder i närheten av barnomsorg och skola. Det kräver två kontantinsatser, att hushållet klarar bankens kreditprövning och eventuella amorteringskrav. Utöver det ska det nya hushållet klara alla kostnader som uppstår i samband med och efter skilsmässan, vilket kan bli svårt för många att klara av, säger Emma Persson.

Data per län, 2016  Medelinkomst Kvinnor och män  Medelinkomst Kvinnor  Medelinkomst Män  Antal  Gifta  Antal Skilda  Antal Ogifta 
BLEKINGE LÄN  276021  240863  310607  55695  14894  79271 
DALARNAS LÄN  276831  242541  310899  91836  28558  149404 
GOTLANDS LÄN  261193  238593  284489  18677  5991  30240 
GÄVLEBORGS LÄN  275256  241148  309474  88635  28911  151970 
HALLANDS LÄN  302501  256456  349649  117652  28615  158908 
JÄMTLANDS LÄN  270174  247125  293076  36467  11814  73745 
JÖNKÖPINGS LÄN  286124  244555  327766  131281  27423  176484 
KALMAR LÄN  272982  237727  308298  84800  22226  121249 
KRONOBERGS LÄN  279670  240909  317785  68942  15718  100388 
NORRBOTTENS LÄN  291305  256409  325114  82135  22853  132183 
SKÅNE LÄN  281459  244330  319867  457960  135142  672834 
STOCKHOLM LÄN  350069  302446  399292  719058  233196  1243351 
SÖDERMANLANDS LÄN  281022  244233  318440  100433  30106  143076 
UPPSALA LÄN  300984  261110  341881  118447  32868  196403 
VÄRMLANDS LÄN  268869  237753  300365  90984  27745  135732 
VÄSTERBOTTENS LÄN  281730  247674  315557  85978  20732  146174 
VÄSTERNORRLANDS LÄN  285653  251295  319986  80158  23369  128487 
VÄSTMANLANDS LÄN  288997  247350  331128  89842  27465  146865 
VÄSTRA GÖTALANDS LÄN  296026  256376  336265  560335  160817  878371 
ÖREBRO LÄN  278935  243460  315076  96079  29230  155517 
ÖSTERGÖTLANDS LÄN  282767  242771  322769  154195  39965  236911 

I län där medelinkomstgapet mellan män och kvinnor är relativt stort finns det en lägre andel skilda i förhållande till gifta. I län där medelinkomstgapet mellan män och kvinnor är mindre är andelen skilda i förhållande till gifta högre. Regressionsanalys visar att 1 procentenhet minskat medelinkomstgap korrelerar med 0.6 procentenheter högre andel skilda i förhålland till gifta.

Analyserad data är från SCB. Vi har valt att använda oss av medelinkomst* istället för medellön eftersom att inkomst på ett bättre sätt fångar upp att kvinnor i större utsträckning jobbar deltid och i större utsträckning är sjukskrivna jämfört med män.

För ytterligare information kontakta:
Emma Persson, privatekonom på Länsförsäkringar. Tel. 076-109 27 30
Länsförsäkringars pressjour, Tel. 08 – 588 418 50

Länsförsäkringsgruppen består av 23 lokala och kundägda länsförsäkringsbolag och det gemensamt ägda Länsförsäkringar AB. Genom sitt lokala länsförsäkringsbolag får kunderna ett helhetserbjudande inom bank, försäkring och pension. Genom Agria Djurförsäkring erbjuder vi djur- och grödaförsäkring, genom Länsförsäkringar Fastighetsförmedling helhetslösningar för en trygg bostadsaffär och genom Wasa Kredit finansieringstjänster som leasing, avbetalning och lån.

Taggar:

Om oss

Länsförsäkringsgruppen består av 23 lokala och kundägda länsförsäkringsbolag och det gemensamt ägda Länsförsäkringar AB. Genom sitt lokala länsförsäkringsbolag får kunderna en helhet av bank- och försäkringstjänster. Genom Agria Djurförsäkring erbjuder vi djur- och grödaförsäkring, genom Länsförsäkringar Fastighetsförmedling helhetslösningar för en trygg bostadsaffär och genom Wasa Kredit finansieringstjänster som leasing, avbetalning och lån.