Kollegorna får jobba mer när någon är sjuk på jobbet

Trots alla varningsrop i samhället om den ökade stressen som kan leda till psykisk ohälsa och andra problem anser inte Sveriges företagare att stressen bland deras medarbetare ökar. Det visar årets första Hälsobarometer från Länsförsäkringar.

Statistik från Försäkringskassans senaste rapport visar att inflödet av sjukskrivningarna ökar och att det i huvudsak består av psykiska diagnoser. Siffrorna visar också att sjukskrivningarna ökar generellt i samhället, i princip inom alla yrkesgrupper, branscher och regioner. Värt att notera är också att ökningen är större bland kvinnor än bland män.

– Undersökningen visar att tre fjärdedelar av företagarna i undersökningen inte alls är oroliga för att deras medarbetare ska sjukskriva sig. I tider med ökande sjuktal är det en förvånande siffra, särskilt då varje medarbetare i ett mindre företag är en nyckelspelare, och en längre tids frånvaro borde kunna innebära stora problem, säger Leli Kjellin, ansvarig för välfärdsfrågor på Länsförsäkringar.

Om personalen ändå blir sjuk lägger mer än hälften av företagarna arbetet på den sjukskrivna personens kollegor. Undersökningen visar också att hälften av företagarna inte vet hur de ska hantera situationen om någon av medarbetarna blir långtidssjukskriven.

– Högst förståeligt att företagarna hanterar sjukskrivningar så här, men det kan öka stressnivån för dem som får ta över om det sker ofta. Det är dock oroande att så många företagare saknar en plan för hur de ska agera för att slippa avbrott eller förluster i verksamheten, säger Leli Kjellin.

Ta gärna del av hela rapporten på Länsförsäkringars Nyhetsrum

Om undersökningen

Undersökningen genomfördes i februari 2015 genom telefonintervjuer med 1 000

företagsledare. Intervjuerna genomfördes av PFM Research på uppdrag av Länsförsäkringar. Det här är den tredje Hälsobarometern som genomförs. Frågeställningarna var:

  • Hur orolig är du för att dina medarbetare ska sjukskriva sig inom de kommande 12 månaderna?
  • Hur hanterar du korttidssjukskrivningar på din arbetsplats, sjukskrivningar på 1-14 dagar?
  • Hur hanterar du långtidssjukskrivningar på din arbetsplats, sjukskrivningar längre än 14 dagar?
  • I vilken grad upplever du att stressen bland dina medarbetare har ökat?

För ytterligare information kontakta:
Leli Kjellin, ansvarig för välfärdsfrågor på Länsförsäkringar. Tel. 073 96 414 72
Presskontakt Länsförsäkringar. Tel. 08-588 418 50

Länsförsäkringsgruppen består av 23 lokala och kundägda länsförsäkringsbolag och det gemensamt ägda Länsförsäkringar AB. Genom sitt lokala länsförsäkringsbolag får kunderna en helhet av bank- och försäkringstjänster. Genom Agria Djurförsäkring erbjuder vi djur- och grödaförsäkring, genom Länsförsäkringar Fastighetsförmedling helhetslösningar för en trygg bostadsaffär och genom Wasa Kredit finansieringstjänster som leasing, avbetalning och lån.

Taggar:

Om oss

Länsförsäkringsgruppen består av 23 lokala och kundägda länsförsäkringsbolag och det gemensamt ägda Länsförsäkringar AB. Genom sitt lokala länsförsäkringsbolag får kunderna en helhet av bank- och försäkringstjänster. Genom Agria Djurförsäkring erbjuder vi djur- och grödaförsäkring, genom Länsförsäkringar Fastighetsförmedling helhetslösningar för en trygg bostadsaffär och genom Wasa Kredit finansieringstjänster som leasing, avbetalning och lån.