Lägre lön gör att kvinnor måste spara längre

Unga kvinnor har enligt statistik från SCB lägre inkomst än unga män och det får konsekvenser vid bostadsköp. Exempelvis kan kvinnor i Stockholm i genomsnitt låna 490 000 kronor medan männen kan låna 715 000 kronor. Det är en kalkyl som är svår att få ihop när en genomsnittlig etta i Stockholms län kostar drygt 2, 4 miljoner kronor. Löneskillnaden kan också påverka hur lång tid det tar att spara ihop till kontantinsatsen. För en kvinna som vill bo i Vasastan-Norrmalm tar det 22 år att få ihop till insatsen och 19 år för en man. Det visar statistik som Länsförsäkringar tagit fram med anledning av Järvaveckans tema under lördagen på jämställdhet och jämlikhet.

– Intressant är att vi ser att det skiljer sig i lön redan i unga år, då vi inte kan räkna med strukturella faktorer som att kvinnor arbetar deltid när de får barn. Just i Stockholm väntar man ganska länge innan man skaffar det första barnet, säger Emma Persson, privatekonom på Länsförsäkringar.

Längst tid tar det att spara ihop till den första ettan i Hedvig Eleonora församling på Östermalm, kortast tid tar det för en som vill köpa sig en etta i Spånga församling. Och på grund av inkomstskillnaderna tar det längre tid för de unga kvinnorna att få ihop till kontantinsatsen.

En lägre inkomst ger också mindre möjlighet att spara pengar för framtida behov. När kvinnor har lägre inkomst kan de sätta av mindre sparande till exempelvis en kontantinsats. Det innebär att det tar längre tid att spara ihop de 15 procent som idag krävs för att köpa en bostad.

– Kontantinsats och amorteringskrav är höga hinder för alla in på bostadsmarknaden. Men för den som tjänar mindre blir trösklarna än högre. Det tar längre tid att spara ihop till den egna insats som krävs utöver att lånebeloppet blir lägre. Sammantaget gör detta bostadsköpet svårare för unga kvinnor än för unga män i Stockholm idag, säger Emma Persson.

Redan vid unga år har kvinnor lägre inkomst än män, en skillnad som tyvärr består under hela livet. Förklaringar som lyfts fram är bland annat att kvinnor jobbar deltid i större utsträckning, är mer sjukskrivna och är mer föräldralediga än män. Det får till följd att kvinnor tjänar in mindre till sin pension men också att de inte har samma möjligheter som män vid bostadsköp.  

– Kvinnor måste beakta att en lägre inkomst kan få konsekvenser och göra vad de kan för att kompensera för det. Att försöka jobba heltid om det är möjligt, att sätta undan pengar i ett sparande och att löneförhandla med vetskapen om att lönen får stor påverkan på pension och vilka valmöjligheter man har är några saker att tänka på, säger Emma Persson.

STADSDELAR Pris (kr) År att spara till kontantinsatsen (Män) År att spara till kontantinsatsen (Kvinnor)
Bromma-Västerled 2 349 593 14 15
Enskede-Skarpnäck 2 396 719 14 16
Essingeöarna 2 678 681 16 18
Farsta-Vantör 2 123 067 12 14
Hägersten-Liljeholmen 2 566 619 15 17
Hässelby-Vällingby 1 864 052 11 12
Kungsholmen 3 060 432 18 20
Skärholmen-Brännkyrka 2 219 029 13 14
Spånga-Kista 1 653 802 10 11
Södermalm 3 134 858 18 20
Vasastan-Norrmalm 3 298 704 19 22
Östermalm 3 173 583 18 21
FÖRSAMLING (innanför tullarna) Pris (kr) År att spara till kontantinsatsen (Män) År att spara till kontantinsatsen (Kvinnor)
HÖGALID 3 114 699 18 20
KUNGSHOLMEN 3 093 852 18 20
STOCKHOLMS ADOLF FREDRIK 3 384 803 20 22
STOCKHOLMS ENGELBREKT 3 022 931 18 20
STOCKHOLMS GUSTAV VASA 3 335 843 19 22
STOCKHOLMS HEDVIG ELEONORA 3 593 019 21 23
STOCKHOLMS KATARINA 3 131 326 18 20
STOCKHOLMS MARIA MAGDALENA 3 354 699 19 22
STOCKHOLMS OSCAR 3 137 523 18 20
STOCKHOLMS SANKT GÖRAN 3 040 400 18 20
STOCKHOLMS SANKT JOHANNES 3 261 765 19 21
STOCKHOLMS SANKT MATTEUS 3 257 409 19 21
STOCKHOLMS SOFIA 3 085 199 18 20
FÖRSAMLING (utanför tullarna) Pris (kr) År att spara till kontantinsatsen (Män) År att spara till kontantinsatsen (Kvinnor)
BROMMA 2 304 983 13 15
BRÄNNKYRKA 2 262 222 13 15
ENSKEDE 2 496 970 15 16
ESSINGE 2 678 681 16 18
FARSTA 2 163 377 13 14
HÄGERSTEN 2 566 619 15 17
HÄSSELBY 1 699 184 10 11
KISTA 1 745 492 10 11
SKARPNÄCK 2 258 875 13 15
SKÄRHOLMEN 2 052 429 12 13
SPÅNGA 1 525 000 9 10
VANTÖR 2 093 419 12 14
VÄLLINGBY 2 022 658 12 13
VÄSTERLED 2 484 013 14 16


Källa; Svensk Mäklarstatistik och SCB. Antal år är avrundat till närmsta helår.

Tips till kvinnor

  1. Om man lever i parförhållande
    Den som eventuellt arbetar mindre bör kompenseras genom ett eget sparande, gärna i eget namn eller som enskild egendom, eller att en del av premiepensionen från den ena parten ges till den andra.
  2. Betala hushållsutgifter som andel av inkomst
    Om den ena tjänar mer än den andre kan man komma överens om en fördelning av hushållets utgifter i förhållande till inkomst. På så vis blir det lättare för båda parter att hitta sparutrymmet i vardagen.
  3. Försök få upp lönen

Jobba heltid om det är möjligt och var tuff i löneförhandlingen. Lönen är ett viktigt verktyg för att påverka din framtida pension och öka din handlingsfrihet.

För ytterligare information kontakta:
Emma Persson, privatekonom på Länsförsäkringar. Tel. 076-109 27 30
Länsförsäkringars pressjour, Tel. 08 – 588 418 50

Länsförsäkringsgruppen består av 23 lokala och kundägda länsförsäkringsbolag och det gemensamt ägda Länsförsäkringar AB. Genom sitt lokala länsförsäkringsbolag får kunderna ett helhetserbjudande inom bank, försäkring och pension. Genom Agria Djurförsäkring erbjuder vi djur- och grödaförsäkring, genom Länsförsäkringar Fastighetsförmedling helhetslösningar för en trygg bostadsaffär och genom Wasa Kredit finansieringstjänster som leasing, avbetalning och lån.

Taggar:

Om oss

Länsförsäkringsgruppen består av 23 lokala och kundägda länsförsäkringsbolag och det gemensamt ägda Länsförsäkringar AB. Genom sitt lokala länsförsäkringsbolag får kunderna en helhet av bank- och försäkringstjänster. Genom Agria Djurförsäkring erbjuder vi djur- och grödaförsäkring, genom Länsförsäkringar Fastighetsförmedling helhetslösningar för en trygg bostadsaffär och genom Wasa Kredit finansieringstjänster som leasing, avbetalning och lån.

Prenumerera

Media

Media