Länsförsäkringar AB: Delårsrapport januari – juni 2013

Januari–juni 2013
Jämfört med januari–juni 2012

  • Koncernens rörelseresultat uppgick till 326 (400) Mkr och eget kapital ökade med 786 Mkr till 14 701 (13 915) Mkr. Räntabiliteten på eget kapital uppgick till 4 (5) procent.
  • Rörelseresultatet i sakförsäkringsrörelsen uppgick till 128 (242) Mkr. Premieintäkterna efter avgiven återförsäkring uppgick till 1 898 (1 891) Mkr.
  • Rörelseresultatet i bankkoncernen uppgick till 297 (270) Mkr. Räntenettot stärktes till 1 095 (1 003) Mkr.
  • Resultatet i Länsförsäkringar Fondliv uppgick till 103 (61) Mkr. Premieinkomsten uppgick till 5 166 (4 011) Mkr. Provisionsintäkterna uppgick till 472 (417) Mkr.

Läs hela rapporten: http://www.lansforsakringar.se/privat/om_oss/finansiellt/lansforsakringar-ab/rapporter/sidor/default.aspx)

För ytterligare information, kontakta gärna:
Sten Dunér, vd Länsförsäkringar AB,
08-588 411 15, 073-964 11 15, sten.duner@lansforsakringar.se

Malin Rylander Leijon, CFO Länsförsäkringar AB,
08-588 408 64, 073-964 08 64, malin.rylander-leijon@lansforsakringar.se

Fanny Wallér, kommunikationsdirektör Länsförsäkringar AB
08-588 414 69, 070-692 77 79, fanny.waller@lansforsakringar.se

Om oss

Länsförsäkringsgruppen består av 23 lokala och kundägda länsförsäkringsbolag och det gemensamt ägda Länsförsäkringar AB. Genom sitt lokala länsförsäkringsbolag får kunderna en helhet av bank- och försäkringstjänster. Genom Agria Djurförsäkring erbjuder vi djur- och grödaförsäkring, genom Länsförsäkringar Fastighetsförmedling helhetslösningar för en trygg bostadsaffär och genom Wasa Kredit finansieringstjänster som leasing, avbetalning och lån.

Prenumerera