Länsförsäkringar AB: Delårsrapport januari – mars 2013

  • Koncernens rörelseresultat uppgick till 186 (258) Mkr. Räntabilitet på eget kapital uppgick till 4 (6) procent.
  • Koncernens egna kapital ökade under första kvartalet med 678 Mkr och uppgick till 14 593 Mkr.
  • Rörelseresultatet i sakförsäkringsrörelsen uppgick till 57 (162) Mkr. Premieintäkterna uppgick till 1 085 (1 094) Mkr.
  • Rörelseresultatet i bankkoncernen uppgick till 136 (131) Mkr. Räntenettot stärktes till 544 (482) Mkr.
  • Resultatet i Länsförsäkringar Fondliv uppgick till 59 (19) Mkr. Premieinkomsten uppgick till 2 742 (1 928) Mkr.

Uppgifterna inom parantes avser motsvarande period 2012.

Läs hela rapporten här

För ytterligare information, kontakta gärna:

Sten Dunér, vd Länsförsäkringar AB,
08-588 411 15, 073-964 11 15, sten.duner@lansforsakringar.se

Malin Rylander Leijon, CFO Länsförsäkringar AB,
08-588 408 64, 073-964 08 64, malin.rylander-leijon@lansforsakringar.se

Fanny Wallér, kommunikationsdirektör Länsförsäkringar AB
08-588 414 69, 070-692 77 79, fanny.waller@lansforsakringar.se

Om oss

Länsförsäkringsgruppen består av 23 lokala och kundägda länsförsäkringsbolag och det gemensamt ägda Länsförsäkringar AB. Genom sitt lokala länsförsäkringsbolag får kunderna en helhet av bank- och försäkringstjänster. Genom Agria Djurförsäkring erbjuder vi djur- och grödaförsäkring, genom Länsförsäkringar Fastighetsförmedling helhetslösningar för en trygg bostadsaffär och genom Wasa Kredit finansieringstjänster som leasing, avbetalning och lån.

Prenumerera