Länsförsäkringar AB: delårsrapport januari – september 2016

  • Koncernens rörelseresultat ökade till 1 743 (1 394) Mkr. Räntabiliteten på eget kapital uppgick till 10 (8) procent.
  • Rörelseresultatet i sakförsäkringsrörelsen förbättrades till 461 (431) Mkr. Premieintäkterna efter avgiven återförsäkring ökade till 3 989 (3 777) Mkr.
  • Rörelseresultatet i bankkoncernen förbättrades till 1 077 (863) Mkr. Räntenettot stärktes till 2 513 (2 189) Mkr.
  • Rörelseresultatet i Länsförsäkringar Fondliv uppgick till 385 (414) Mkr. Premieinkomsten uppgick till 6 465 (6 620) Mkr. Provisionsintäkterna uppgick till 1 034 (1 042) Mkr.
  • Moderbolagets nettoomsättning ökade till 2 036 (1 937) Mkr.

(Siffrorna inom parentes avser januari – juni 2015)

– Efter nio månader redovisar Länsförsäkringar AB-koncernen ett resultat som är 25 procent bättre än motsvarande period 2015. Rörelseresultatet uppgick till drygt 1,7 miljarder kronor. Den starka resultatförbättringen är främst driven av resultatet i bankkoncernen. Tillväxten och kundtillströmningen i banken fortsätter, med en bibehållen hög kreditkvalitet och god geografisk spridning. Under perioden tog vi en större andel av marknadstillväxten inom hushållsutlåning än vår marknadsandel.

– Efter den inledande marknadsoron som följde av Brexit återhämtade sig börserna överlag relativt snabbt. Detta har bidragit till en god utveckling av det förvaltade kapitalet inom fondförsäkring, även om resultatutvecklingen var något svagare än året innan. Inom sakförsäkringsaffären utvecklades sjukvårdsförsäkring bättre än under fjolåret till följd av lägre skadekostnader. Agria fortsätter att bidra med god volymutveckling och ett starkt resultat.

– Ett annat glädjeämne är att vi fortsätter placera oss i toppen av anseendemätningar och kundnöjdhetsundersökningar. För tredje året i rad visar Svenskt Kvalitetsindex att vi har Sveriges mest nöjda bankkunder, säger Sten Dunér, vd Länsförsäkringar AB.

Läs hela rapporten: http://www.lansforsakringar.se/om-oss/finansiellt/lansforsakringar-ab/rapporter/

För ytterligare information, kontakta gärna:
Sten Dunér, vd Länsförsäkringar AB, 08-588 411 15, 073-964 11 15,
sten.duner@lansforsakringar.se

Malin Rylander Leijon, CFO Länsförsäkringar AB, 08-588 408 64, 073-964 08 64,
malin.rylander-leijon@lansforsakringar.se 

Fanny Wallér, kommunikationsdirektör Länsförsäkringar AB, 08-588 414 69,
070-692 77 79, fanny.waller@lansforsakringar.se

Anna Glennmar, Investor Relations Länsförsäkringar AB, 08-588 417 42, 072-141 44 08,
anna.glennmar@lansforsakringar.se

Länsförsäkringsgruppen består av 23 lokala och kundägda länsförsäkringsbolag och det gemensamt ägda Länsförsäkringar AB. Genom sitt lokala länsförsäkringsbolag får kunderna en helhet av bank- och försäkringstjänster. Genom Agria Djurförsäkring erbjuder vi djur- och grödaförsäkring, genom Länsförsäkringar Fastighetsförmedling helhetslösningar för en trygg bostadsaffär och genom Wasa Kredit finansieringstjänster som leasing, avbetalning och lån.

Taggar:

Om oss

Länsförsäkringsgruppen består av 23 lokala och kundägda länsförsäkringsbolag och det gemensamt ägda Länsförsäkringar AB. Genom sitt lokala länsförsäkringsbolag får kunderna en helhet av bank- och försäkringstjänster. Genom Agria Djurförsäkring erbjuder vi djur- och grödaförsäkring, genom Länsförsäkringar Fastighetsförmedling helhetslösningar för en trygg bostadsaffär och genom Wasa Kredit finansieringstjänster som leasing, avbetalning och lån.