Länsförsäkringar AB:Bokslutskommuniké 2012

– Länsförsäkringar AB-koncernen har utvecklats starkt under 2012 och resultatet förbättrades kraftigt tack vare starkare räntenetto, mer gynnsam skadeutveckling och en tillfredsställande kapitalavkastning. Att Länsförsäkringar fortsätter att ligga i topp när Svenskt Kvalitetsindex redovisar kundnöjdheten inom bank och försäkring syns i den kraftiga ökningen av affärsvolymerna inom såväl fondförsäkring som bank. Sakförsäkringsmarknaden är en relativt mogen marknad som växer sakta. Tillväxten sker främst inom djurförsäkring och hälsa. Det är på dessa tillväxtmarknader som Länsförsäkringar AB vuxit under 2012, säger Sten Dunér, vd Länsförsäkringar AB.

Året i korthet

• Koncernens rörelseresultat ökade med 535 Mkr till 822 (287) Mkr. Räntabilitet på eget kapital uppgick till 4,7 (2,4) procent.
• Koncernens egna kapital ökade med 714 Mkr och uppgick till 13 913 Mkr och konsolideringskapitalet uppgick till 15 589 (14 801) Mkr.
• Rörelseresultatet i sakförsäkringsrörelsen ökade med 398 Mkr till 486 (88) Mkr. Resultatförbättringen förklaras av lägre skadekostnader och en starkare kapitalavkastning. Premieintäkterna uppgick till 4 024 (4 004) Mkr.
• Rörelseresultatet i bankkoncernen stärktes med 171 Mkr till 556 (385) Mkr. Resultatförbättringen förklaras främst av att räntenettot stärktes till 2 071 (1 728) Mkr.
• Affärsvolymerna i bankverksamheten ökade med 32 mdr till 283 (251) mdr.
• Resultatet i Länsförsäkringar Fondliv uppgick till 128 (59) Mkr. Provisionsintäkterna uppgick till 956 (119) Mkr. Jämförelsesiffror avser två månader.
• Premieinkomsten för fondförsäkring har ökat med 34 procent till 8 714 (6 518) Mkr.

Uppgifterna inom parentes avser 2011.

Hela rapporten

För ytterligare information, kontakta gärna:

Sten Dunér, vd Länsförsäkringar AB,
08-588 411 15, 073-964 11 15, sten.duner@lansforsakringar.se

Malin Rylander Leijon, CFO Länsförsäkringar AB,
08-588 408 64, 073-964 08 64, malin.rylander-leijon@lansforsakringar.se

Fanny Wallér, kommunikationsdirektör Länsförsäkringar AB
08-588 414 69, 070-692 77 79, fanny.waller@lansforsakringar.se

Om oss

Länsförsäkringsgruppen består av 23 lokala och kundägda länsförsäkringsbolag och det gemensamt ägda Länsförsäkringar AB. Genom sitt lokala länsförsäkringsbolag får kunderna en helhet av bank- och försäkringstjänster. Genom Agria Djurförsäkring erbjuder vi djur- och grödaförsäkring, genom Länsförsäkringar Fastighetsförmedling helhetslösningar för en trygg bostadsaffär och genom Wasa Kredit finansieringstjänster som leasing, avbetalning och lån.

Prenumerera

Dokument & länkar