Länsförsäkringar Bank: Delårsrapport januari – september 2016

”Länsförsäkringar Bank fortsätter att utvecklas starkt och vi uppvisar ännu en gång vårt bästa kvartalsresultat någonsin. Vi har under perioden haft en god tillväxt med ökade affärsvolymer och marknadspositionen fortsätter att förbättras inom samtliga segment. Vi befäster på nytt vår position som den bank med de nöjdaste kunderna då vi åter igen rankas högst avseende kundnöjdhet av Svenskt Kvalitetsindex (SKI 2016). Den fortsatt goda kundtillströmningen är ett kvitto på att kunderna uppskattar vårt fokus på kundmötet samt vår starka lokala närvaro i kombination med de marknadsledande digitala tjänsterna inom ramen för vårt bankerbjudande.” säger Rikard Josefson, vd i Länsförsäkringar Bank.

Perioden i korthet, koncernen

  • Rörelseresultatet ökade 25 procent till 1 077 (863) Mkr och räntabiliteten på eget kapital stärktes till 10,0 (8,9) procent.
  • Räntenettot ökade 15 procent till 2 513 (2 189) Mkr.
  • Rörelseintäkterna ökade 12 procent till 2 280 (2 030) Mkr.
  • Rörelsekostnaderna minskade 1 procent till 1 168 (1 176) Mkr.
  • Kreditförlusterna uppgick netto till 35,2 (–8,9*) Mkr, vilket motsvarar en kreditförlustnivå på 0,02 (–0,01) procent.
  • Affärsvolymerna ökade 13 procent till 441,7 (390,0) Mdr kr.
  • Inlåningen ökade 10 procent till 90,0 (81,6) Mdr kr.
  • Utlåningen ökade 12 procent till 219,3 (196,3) Mdr kr.
  • Kärnprimärkapitalrelationen för Konsoliderad situation uppgick den 30 september 2016 till 20,8 (20,3**) procent.
  • Antalet kunder med Länsförsäkringar som huvudbank ökade 11 procent till 408 000 (367 000), antalet kort ökade 11 procent till 505 000 (456 000).

*) Jämförelsetalet innehåller upplösning av reserver uppgående till 60 Mkr.
**) Avser 30 juni 2016.
Uppgifterna inom parentes avser motsvarande period 2015.

http://www.lansforsakringar.se/om-oss/finansiellt/lansforsakringar-bank-ab/
 
För ytterligare information, vänligen kontakta:
Rikard Josefson, verkställande direktör, Länsförsäkringar Bank AB,
08-588 410 75, 070-206 69 55

Anders Borgcrantz, vice verkställande direktör och CFO, Länsförsäkringar
Bank AB, 08-588 412 51, 073-964 12 51

Martin Rydin, Treasurychef, Länsförsäkringar Bank AB,
08-588 412 79, 073-964 28 23

Länsförsäkringsgruppen består av 23 lokala och kundägda länsförsäkringsbolag och det gemensamt ägda Länsförsäkringar AB. Genom sitt lokala länsförsäkringsbolag får kunderna en helhet av bank- och försäkringstjänster. Genom Agria Djurförsäkring erbjuder vi djur- och grödaförsäkring och genom Länsförsäkringar Fastighetsförmedling helhetslösningar för en trygg bostadsaffär. 

Taggar:

Om oss

Länsförsäkringsgruppen består av 23 lokala och kundägda länsförsäkringsbolag och det gemensamt ägda Länsförsäkringar AB. Genom sitt lokala länsförsäkringsbolag får kunderna en helhet av bank- och försäkringstjänster. Genom Agria Djurförsäkring erbjuder vi djur- och grödaförsäkring, genom Länsförsäkringar Fastighetsförmedling helhetslösningar för en trygg bostadsaffär och genom Wasa Kredit finansieringstjänster som leasing, avbetalning och lån.