Länsförsäkringar Bank: Delårsrapport januari-juni 2007

– Vi fortsätter att vara offensiva på den svenska bankmarknaden och växer inom alla delar. Vårt resultat och våra nyckeltal förbättras stadigt. Vi har fått ett ordentligt lyft i bolåneaffären och vi tar nu drygt 11 procent av nyutlåningen, vilket är ett viktigt steg i vår ambition att bli ett av de tre största hypoteksbolagen. Moody´s och Standard & Poor´s gav våra säkerställda obligationer högsta möjliga rating i juni och obligationerna emitteras därefter med stor framgång. Ratingen är ett viktigt bevis för stabiliteten, kvaliteten och långsiktigheten i vår verksamhet. Vår fondvolym växer rejält. Allt detta stärker vår konkurrenskraft ytterligare och ger oss kraft att fortsätta utmana genom att ge kunderna erbjudanden med bra service, bra priser och bra villkor, säger Tomas Johansson, vd Länsförsäkringar Bank.

Sammanfattning:

Rörelseresultatet före kreditförluster uppgick till 133 (112) Mkr och efter kreditförluster till 112 (83) Mkr, en ökning med 35 procent.
Intäkterna ökade med 7 procent till 527 (493) Mkr.
Räntenettot ökade med 8 procent och uppgick till 480 (445) Mkr.
Rörelsens kostnader ökade med 3 procent till 394 (381) Mkr.
K/I-talet sjönk till 0,75 (0,77).
Kreditförlusterna var fortsatt låga och uppgick till 21 (29) Mkr.
Räntabiliteten på eget kapital efter schablonskatt blev 4,8 (3,8) procent.
Utlåningen till allmänheten ökade med 19 procent till 60 (51) mdr och inlåningen från
allmänheten ökade med 20 procent till 27 (23) mdr.
Bostadsutlåningen i dotterbolaget Länsförsäkringar Hypotek ökade med 23 procent till
42 (34) mdr. Marknadsandelen mätt som nyförsäljning ökade till drygt 11 procent per den sista juni.
Den säkerställda upplåningen hos dotterbolaget Länsförsäkringar Hypotek fick högsta möjliga kreditbetyg av såväl Moody´s som Standard & Poor´s.
Antalet kunder ökade till 652 00 (594 000).

Uppgifterna inom parentes avser januari – juni 2006.
Jämförelsevärden är omräknade enligt IFRS.

Hela rapporten bifogas denna pressinformation.

För ytterligare information kontakta:

Tomas Johansson,
Vd Länsförsäkringar Bank AB
08-588 419 82
073-96 419 82

Anders Borgcrantz,
CFO Länsförsäkringar Bank AB
08-588 412 51
073- 96 412 51

Dag Rosander,
Presschef Länsförsäkringar AB
08-588 414 99
073-96 414 99

Om oss

Länsförsäkringsgruppen består av 23 lokala och kundägda länsförsäkringsbolag och det gemensamt ägda Länsförsäkringar AB. Genom sitt lokala länsförsäkringsbolag får kunderna en helhet av bank- och försäkringstjänster. Genom Agria Djurförsäkring erbjuder vi djur- och grödaförsäkring, genom Länsförsäkringar Fastighetsförmedling helhetslösningar för en trygg bostadsaffär och genom Wasa Kredit finansieringstjänster som leasing, avbetalning och lån.

Prenumerera

Dokument & länkar