Länsförsäkringar Bank: Delårsrapport januari-juni 2013

– Länsförsäkringar växer i hela bankaffären och fortsätter att stärka positionen på både in- och utlåningsmarknaden. Flera produktlanseringar skedde under kvartalet. Utlåningsportföljen, som främst består av bolån till privatpersoner och bottenlån till familjeägda lantbruk, har en fortsatt hög kreditkvalitet. Upplåningen fungerade under perioden väl och likviditetssituationen är stark. Det är glädjande att resultatet utvecklas väl och i linje med våra förväntningar, säger Rikard Josefson, vd i Länsförsäkringar Bank.

Perioden i korthet, koncernen

  • Räntenettot ökade 9 procent till 1 095 (1 003) Mkr.
  • Kreditförlusterna är fortsatt mycket låga och uppgick till 63 (43) Mkr, vilket motsvarar en kreditförlustnivå på 0,07 (0,06) procent.
  • Rörelseresultatet ökade 10 procent till 297 (270) Mkr och räntabiliteten på eget kapital uppgick till oförändrat 6,3 procent.
  • Affärsvolymerna ökade 12 procent till 298 (266) mdr.
  • Inlåningen ökade 14 procent till 66 (57) mdr.
  • Utlåningen ökade 11 procent till 157 (142) mdr.
  • Kärnprimärkapitalrelationen enligt Basel II uppgick till 13,9 (12,3) procent. Primärkapitalrelationen enligt Basel II uppgick till 14,5 (12,9) procent och kapitaltäckningsgraden enligt Basel II uppgick till 18,6 (14,9) procent.
  • Antalet kunder ökade med 6 procent till 869 000, antalet bankkort ökade 15 procent till 369 000 och antalet inlåningskonton ökade 13 procent till 1 269 000.
  • Länsförsäkringar Bank blev Stiborbank i början av juni.

Uppgifterna inom parentes avser jämförbar period 2012.

http://www.lansforsakringar.se/privat/om_oss/finansiellt/bank/rapporter/sidor/default.aspx

För ytterligare information, kontakta gärna:
Rikard Josefson, verkställande direktör, Länsförsäkringar Bank AB,
08-588 410 75, 070-206 69 55

Anders Borgcrantz, vice verkställande direktör och CFO, Länsförsäkringar
Bank AB, 08-588 412 51, 073-964 12 51

Anna-Lena Löfvenberg, ansvarig för investerarrelationer, Länsförsäkringar Bank AB,
08-588 415 16, 073-964 15 16

Om oss

Länsförsäkringsgruppen består av 23 lokala och kundägda länsförsäkringsbolag och det gemensamt ägda Länsförsäkringar AB. Genom sitt lokala länsförsäkringsbolag får kunderna en helhet av bank- och försäkringstjänster. Genom Agria Djurförsäkring erbjuder vi djur- och grödaförsäkring, genom Länsförsäkringar Fastighetsförmedling helhetslösningar för en trygg bostadsaffär och genom Wasa Kredit finansieringstjänster som leasing, avbetalning och lån.

Prenumerera