Länsförsäkringar Bank: Delårsrapport januari-mars 2012

– Länsförsäkringar växer inom alla produktområden och marknadsandelarna inte minst inom inlåning stärks. Vi fortsätter att fördjupa vårt erbjudande och under kvartalet lanserades ungdomskort och investeringssparkonto. Resultatet ökade tack vare större affärsvolymer, förbättrade marginaler och en god kredit kvalitet, säger Rikard Josefson, vd i Länsförsäkringar Bank.

Perioden i korthet, koncernen

  • Rörelseresultatet ökade 39 procent till 131 (94) Mkr.
  • Räntabiliteten uppgick till 6,2 (5,0) procent.
  • Räntenettot ökade 23 procent till 482 (391) Mkr.
  • Kreditförlusterna, netto, är fortsatt låga och uppgick till 26 (9) Mkr, vilket motsvarar en kreditförlustnivå på 0,08 (0,03) procent.
  • Affärsvolymerna ökade 9 procent till 258 (237) mdr.
  • Inlåningen ökade 27 procent till 53 (42) mdr.
  • Kärnprimärkapitalrelationen enligt Basel II uppgick till 11,5 (11,2) procent. Primärkapitalrelationen enligt Basel II uppgick till 12,1 (11,8) procent och kapitaltäckningsgraden till 14,0 (13,5) procent.
  • Antalet kunder ökade 8 procent till 904 000 (838 000) och antalet bankkort ökade 7 procent till 296 000 (276 000).

 

Uppgifterna inom parentes avser motsvarande period 2011.

Läs hela rapporten bifogat.


För ytterligare information, kontakta gärna:

Rikard Josefson, verkställande direktör, Länsförsäkringar Bank AB,
08-588 410 75, 070-206 69 55

Anders Borgcrantz, vice verkställande direktör och CFO, Länsförsäkringar
Bank AB, 08-588 412 51, 073-964 12 51

Anna-Lena Löfvenberg, ansvarig för investerarrelationer, Länsförsäkringar Bank AB,
08-588 415 16, 073-964 15 16
 

Länsförsäkringsgruppen består av 23 lokala och kundägda länsförsäkringsbolag och det gemensamt ägda Länsförsäkringar AB. Genom sitt lokala länsförsäkringsbolag får kunderna en helhet av bank- och försäkringstjänster. Genom Agria Djurförsäkring erbjuder vi djur- och grödaförsäkring och genom Länsförsäkringar Fastighetsförmedling helhetslösningar för en trygg bostadsaffär.

Om oss

Länsförsäkringsgruppen består av 23 lokala och kundägda länsförsäkringsbolag och det gemensamt ägda Länsförsäkringar AB. Genom sitt lokala länsförsäkringsbolag får kunderna en helhet av bank- och försäkringstjänster. Genom Agria Djurförsäkring erbjuder vi djur- och grödaförsäkring, genom Länsförsäkringar Fastighetsförmedling helhetslösningar för en trygg bostadsaffär och genom Wasa Kredit finansieringstjänster som leasing, avbetalning och lån.

Prenumerera

Dokument & länkar