Länsförsäkringar Bank: Delårsrapport januari-mars 2013

– Länsförsäkringar växer i hela bankaffären. Inom inlåning stärkte vi marknadspositionen.

Utlåningsportföljen, som främst består av bolån för privatpersoners boende och bottenlån till lantbruk, har en fortsatt hög kreditkvalitet. Under kvartalet stärktes kapitalsituationen dels genom att banken erhöll ett villkorat aktieägartillskott och dels genom emission av ett förlagslån. Upplåningen fungerade under perioden väl och likviditetssituationen är stark, säger Rikard Josefson, vd i Länsförsäkringar Bank.

Perioden i korthet, koncernen

  • Räntenettot ökade 13 procent till 544 (482) Mkr.
  • Kreditförlusterna är fortsatt mycket låga och uppgick till 33 (26) Mkr, vilket motsvarar en kreditförlustnivå på oförändrat 0,08 procent.
  • Rörelseresultatet ökade 4 procent till 136 (131) Mkr och räntabiliteten på eget kapital uppgick till 5,9 (6,2) procent.
  • Affärsvolymerna ökade 13 procent till 290 (258) mdr.
  • Inlåningen ökade 19 procent till 63 (53) mdr.
  • Utlåningen ökade 13 procent till 152 (135) mdr.
  • Kärnprimärkapitalrelationen enligt Basel II uppgick till 13,6 (11,5) procent. Primärkapitalrelationen enligt Basel II uppgick till 14,1 (12,1) procent och kapitaltäckningsgraden enligt Basel II uppgick till 18,3 (14,0) procent.
  • Antalet kunder ökade 7 procent till 964 000 (904 000), antalet bankkort ökade 14 procent till 357 000 (314 000) och antalet inlåningskonton ökade 14 procent till 1 234 000 (1 081 000).

Uppgifterna inom parentes avser jämförbar period 2012.

Hela rapporten

För ytterligare information, kontakta gärna:

Rikard Josefson, verkställande direktör, Länsförsäkringar Bank AB,
08-588 410 75, 070-206 69 55

Anders Borgcrantz, vice verkställande direktör och CFO, Länsförsäkringar
Bank AB, 08-588 412 51, 073-964 12 51

Anna-Lena Löfvenberg, ansvarig för investerarrelationer, Länsförsäkringar Bank AB,
08-588 415 16, 073-964 15 16

Om oss

Länsförsäkringsgruppen består av 23 lokala och kundägda länsförsäkringsbolag och det gemensamt ägda Länsförsäkringar AB. Genom sitt lokala länsförsäkringsbolag får kunderna en helhet av bank- och försäkringstjänster. Genom Agria Djurförsäkring erbjuder vi djur- och grödaförsäkring, genom Länsförsäkringar Fastighetsförmedling helhetslösningar för en trygg bostadsaffär och genom Wasa Kredit finansieringstjänster som leasing, avbetalning och lån.

Prenumerera