Länsförsäkringar Bank:Bokslutskommuniké 2012

– Banken fortsätter att ha en stark utveckling med stabil tillväxt, stärkt resultat och förbättrad lönsamhet. Vi har Sveriges mest nöjda bankkunder på privatmarknaden, vilket visar att kunderna uppskattar det mervärde som vi ger. Att vara kundägd skapar en ödmjukhet inför uppdraget. Låneportföljen har en fortsatt hög kreditkvalitet. Upplåningen fungerade väl och likviditetssituationen är stark. Jag är också mycket stolt över att Länsförsäkringar i förra veckan blev utsedd till bästa mobilapp av Web Service Award, säger Rikard Josefson, vd i Länsförsäkringar Bank.

Året i korthet, koncernen

  • Rörelseresultatet ökade 44 procent till 556 (385) Mkr.
  • Räntabiliteten på eget kapital stärktes till 6,3 (4,8) procent.
  • Räntenettot ökade 20 procent till 2 071 (1 728) Mkr.
  • Kreditförlusterna är fortsatt mycket låga och uppgick till 91 (48) Mkr, vilket motsvarar en kreditförlustnivå på 0,06 (0,04) procent.
  • Affärsvolymerna ökade 13 procent till 283 (251) mdr.
  • Inlåningen ökade 26 procent till 62 (50) mdr.
  • Utlåningen ökade 12 procent till 150 (134) mdr.
  • Kärnprimärkapitalrelationen enligt Basel II uppgick till 13,1 (11,5) procent. Primärkapitalrelationen enligt Basel II uppgick till 13,7 (12,1) procent och kapitaltäckningsgraden enligt Basel II uppgick till 15,6 (14,0) procent.
  • Antalet kunder ökade 7 procent till 954 000 (889 000), antalet bankkort ökade 13 procent till 346 000 (306 000) och antalet inlåningskonton ökade 17 procent till 1 200 000 (1 029 000).

Uppgifterna inom parentes avser 2011.

Hela rapporten

För ytterligare information, kontakta gärna:

Rikard Josefson, verkställande direktör, Länsförsäkringar Bank AB,
08-588 410 75, 070-206 69 55

Anders Borgcrantz, vice verkställande direktör och CFO, Länsförsäkringar
Bank AB, 08-588 412 51, 073-964 12 51

Anna-Lena Löfvenberg, ansvarig för investerarrelationer, Länsförsäkringar Bank AB,
08-588 415 16, 073-964 15 16

Om oss

Länsförsäkringsgruppen består av 23 lokala och kundägda länsförsäkringsbolag och det gemensamt ägda Länsförsäkringar AB. Genom sitt lokala länsförsäkringsbolag får kunderna en helhet av bank- och försäkringstjänster. Genom Agria Djurförsäkring erbjuder vi djur- och grödaförsäkring, genom Länsförsäkringar Fastighetsförmedling helhetslösningar för en trygg bostadsaffär och genom Wasa Kredit finansieringstjänster som leasing, avbetalning och lån.

Prenumerera

Dokument & länkar