Länsförsäkringar Bank:Delårsrapport januari-juni 2011

– Banken fortsätter att växa brett och stärka positionen på marknaden. Vår satsning på attraktiva produkter inom sparande och inlåning är i fortsatt fokus, inte minst i en osäker omvärld har sparandet ökat i betydelse för kundernas ekonomiska trygghet. Tjänsterna och produkterna inom sparande och inlåning fortsätter att ha en god utveckling. Antalet kunder ökar och av de kunder som valt Länsförsäkringar till sin huvudbank har 93 procent även en försäkring eller pension. Utlåningstillväxten är stabil och kreditkvaliteten är fortsatt mycket hög. Likviditetssituationen är god och refinansieringen har fungerat mycket väl under perioden, säger Rikard Josefson, vd i Länsförsäkringar Bank.

Perioden i korthet, koncernen

• Rörelseresultatet ökade 24 procent till 181 (146) Mkr.

• Räntenettot ökade 32 procent till 814 (614) Mkr.

• Kreditförlusterna är fortsatt låga och uppgick till 30 (31) Mkr, vilket motsvarar en kreditförlustnivå på 0,05 (0,06) procent.

• Affärsvolymerna ökade 16 procent till 247 (214) mdr.

• Primärkapitalrelationen enligt Basel II uppgick till 12,1 (11,6) procent och kapitaltäckningsgraden till 14,1 (13,4) procent.

• Antalet kunder ökade med 8 procent till 857 000 (793 000) och antalet bankkort ökade 16 procent till 287 000 (247 000).

• Antalet kunder med Länsförsäkringar som huvudbank ökade med 15 procent till 240 000 (209 000) och antalet produkter per kund ökade till 4,7 (4,6).

Uppgifterna inom parentes avser motsvarande period föregående år.

Läs hela rapporten bifogat.

För ytterligare information, kontakta gärna:

Rikard Josefson, verkställande direktör, Länsförsäkringar Bank AB,
08-588 410 75, 070-206 69 55

Anders Borgcrantz, vice verkställande direktör och CFO, Länsförsäkringar
Bank AB, 08-588 412 51, 073-964 12 51

Christer Baldhagen, kommunikationsdirektör Länsförsäkringar AB,
08-588 415 01, 070-579 70 66

Om oss

Länsförsäkringsgruppen består av 23 lokala och kundägda länsförsäkringsbolag och det gemensamt ägda Länsförsäkringar AB. Genom sitt lokala länsförsäkringsbolag får kunderna en helhet av bank- och försäkringstjänster. Genom Agria Djurförsäkring erbjuder vi djur- och grödaförsäkring, genom Länsförsäkringar Fastighetsförmedling helhetslösningar för en trygg bostadsaffär och genom Wasa Kredit finansieringstjänster som leasing, avbetalning och lån.

Prenumerera

Dokument & länkar