Länsförsäkringar Banks årsredovisning 2012 finns tillgänglig på hemsidan

Från och med idag, fredagen den 22 februari 2013, finns Länsförsäkringar Banks och Länsförsäkringar Hypoteks årsredovisningar för 2012 tillgängliga på Länsförsäkringar Banks och Länsförsäkringar Hypoteks webbplatser, www.lansforsakringar.se/finansielltbank respektive www.lansforsakringar.se/finansiellthypotek.

För ytterligare information kontakta:

Anna-Lena Löfvenberg, Investor Relations Manager, Länsförsäkringar Bank AB
08-588 415 16, anna-lena.lofvenberg@lansforsakringar.se

Om oss

Länsförsäkringsgruppen består av 23 lokala och kundägda länsförsäkringsbolag och det gemensamt ägda Länsförsäkringar AB. Genom sitt lokala länsförsäkringsbolag får kunderna en helhet av bank- och försäkringstjänster. Genom Agria Djurförsäkring erbjuder vi djur- och grödaförsäkring, genom Länsförsäkringar Fastighetsförmedling helhetslösningar för en trygg bostadsaffär och genom Wasa Kredit finansieringstjänster som leasing, avbetalning och lån.

Prenumerera