Länsförsäkringar börjar mäta fondernas koldioxidavtryck

Länsförsäkringar har skrivit under Montreal Carbon Pledge.
– Klimatet är en viktig fråga för oss, våra kunder och det samhälle vi verkar i. Därför kommer vi från och med nu mäta och redovisa det koldioxidavtryck våra fonder orsakar, säger Eva Gottfridsdotter Nilsson, vd Länsförsäkringar Fondförvaltning.

Koldioxidutsläpp har påverkat jordens klimat avsevärt. Effekterna av klimatförändringarna är redan synliga i vårt samhälle, med höjda havsnivåer och extremväder.

– Frågan om vår miljö och vårt klimat är viktig för oss och är redan en naturlig del i vårt skadeförebyggande arbete lokalt. Men det går också att motverka koldioxidutsläppen genom det sätt vi investerar kundernas pengar på de globala marknaderna, säger Eva Gottfridsdotter Nilsson.

Sedan tidigare är Länsförsäkringar ansluten till organisationen Carbon Disclosure Project där investerarna kan driva på bolagens transparens och miljöredovisning samt få bolag att arbeta aktivt för att minska miljöpåverkan.

– Nu tar vi ytterligare ett steg i klimatarbetet och skriver under Montreal Carbon Pledge, ett internationellt initiativ där investerare förbinder sig att mäta och redovisa koldioxidavtryck för sina investeringar, säger Eva Gottfridsdotter Nilsson.

Koldioxidavtrycket mäts som en funktion av hur mycket koldioxid bolagen i fonden släpper ut i relation till sina intäkter och hur stor del av dessa utsläpp som fonden äger.

Så här ser koldioxidavtrycket ut i Länsförsäkringar egna fonder enligt premiärmätningen:

För ytterligare information kontakta:

Eva Gottfridsdotter Nilsson, 073-96 42957
Presskontakt Länsförsäkringar, 08-588 418 50

Länsförsäkringsgruppen består av 23 lokala och kundägda länsförsäkringsbolag och det gemensamt ägda Länsförsäkringar AB. Genom sitt lokala länsförsäkringsbolag får kunderna en helhet av bank- och försäkringstjänster. Genom Agria Djurförsäkring erbjuder vi djur- och grödaförsäkring, genom Länsförsäkringar Fastighetsförmedling helhetslösningar för en trygg bostadsaffär och genom Wasa Kredit finansieringstjänster som leasing, avbetalning och lån.

Om oss

Länsförsäkringsgruppen består av 23 lokala och kundägda länsförsäkringsbolag och det gemensamt ägda Länsförsäkringar AB. Genom sitt lokala länsförsäkringsbolag får kunderna en helhet av bank- och försäkringstjänster. Genom Agria Djurförsäkring erbjuder vi djur- och grödaförsäkring, genom Länsförsäkringar Fastighetsförmedling helhetslösningar för en trygg bostadsaffär och genom Wasa Kredit finansieringstjänster som leasing, avbetalning och lån.

Prenumerera

Media

Media