Länsförsäkringar breddar utbudet med obligationer

Länsförsäkringar breddar värdepapperstjänsten ytterligare och blir återförsäljare i Riksgäldens oktoberemission av premieobligation 05:02 med start 12 oktober.

– Detta är ett naturligt steg i utvecklingen av vår värdepapperstjänst. Genom att vi deltar som återförsäljare i emissionen ger vi kunderna tillgång till förstahandsmarknaden och slipper hänvisa intresserade kunder till våra konkurrenter, säger Johan Nyman, chef för affärsområde Spara & Betala, Länsförsäkringar Bank. Länsförsäkringars värdepapperstjänst startade i november 2002 och har idag ett brett utbud i depåtjänsten. Via tjänsten kan kunderna bland annat handla med samtliga aktier på Stockholmsbörsen, få detaljerad kursinformation i realtid och lägga upp sin egen bevakningslista. – I december tar vi nästa steg och erbjuder handel med räntebärande värdepapper via internet. Våra kunder får då tillgång till handeln av bland annat premieobligationer, statsobligationer och aktieindexobligationer på andrahandsmarknaden, säger Johan Nyman. Länsförsäkringars ambition är att även i fortsättningen stå med på listan över återförsäljare i Riksgäldens marknadsmaterial för de emissioner som genomförs löpande två gånger per år. För ytterligare information kontakta: Johan Nyman, chef Spara & Betala, Länsförsäkringar Bank 08-588 422 86 073-96 422 86 Dag Rosander Presschef Länsförsäkringar AB 08-588 414 99 073-96 414 99

Om oss

Länsförsäkringsgruppen består av 23 lokala och kundägda länsförsäkringsbolag och det gemensamt ägda Länsförsäkringar AB. Genom sitt lokala länsförsäkringsbolag får kunderna en helhet av bank- och försäkringstjänster. Genom Agria Djurförsäkring erbjuder vi djur- och grödaförsäkring, genom Länsförsäkringar Fastighetsförmedling helhetslösningar för en trygg bostadsaffär och genom Wasa Kredit finansieringstjänster som leasing, avbetalning och lån.

Prenumerera