Länsförsäkringar erbjuder handel med internationella fonder från

Länsförsäkringar erbjuder handel med internationella fonder från ABN AMRO, Alfred Berg och Banco Länsförsäkringars kunder kommer nu att kunna handla med ett ökat urval av internationella fonder. Det är en av följderna av det samarbetsavtal som Länsförsäkringar träffade med ABN AMRO om kapitalförvaltning i mars i år. Till att börja med är det Länsförsäkringars över 200 000 fondförsäkringskunder som kan välja fonder från ABN AMRO och dess svenska dotterbolag Alfred Berg och Banco. - De tio fonder vi i ett första steg erbjuder, kompletterar vårt eget fondutbud vad gäller kategorier och sektorer. Nu täcker vi in de flesta behov som våra kunder har. Förvaltningsavgifterna är konkurrenskraftiga då de ligger i nivå med branschgenomsnittet inom respektive kategori, säger Mats Govenius, vice VD i Länsförsäkringar Fonder. Samarbetsavtalet med ABN AMRO innebär att det övergripande ansvaret för kundernas avkastning ligger kvar hos Länsförsäkringar. Avtalet ger ABN AMRO och de svenska dotterbolagen Alfred Berg och Banco möjlighet att erbjuda ett urval av sina fonder till Länsförsäkringars kunder. De närmaste åren kommer Länsförsäkringars fondutbud att breddas ytterligare med nya fonder. - Detta är ett första steg i vårt arbete med att erbjuda våra kunder fonder från externa leverantörer. Vi börjar med fondförsäkringskunderna eftersom de är aktiva sparare som ställer krav på ett brett och varierat fondutbud. Efter sommaren kommer vi att se över vårt totala utbud av fonder både för fondförsäkring och direktsparande i fonder, säger Mats Govenius. För ytterligare information kontakta: Mats Govenius 073-964 09 16 Vice VD Länsförsäkringar Fonder mats.govenius@lansforsakringar.se Mikael Östlund 08-588 410 94 Informationschef Länsförsäkringar 070-553 12 82 mikael.ostlund@lansforsakringar.se De tio fonder som Länsförsäkringar erbjuder handel i är: Fond Förvaltni Startdag Utvecklin Genomsnitt"Lanserings ngs- g sedan lig årlig dag" hos avgift % start, %* utvecklingLänsförsäkr sedan ingar start, %** Alfred Berg 2,50 1998-04- 48,4 10,3 24-jun Ryssland 23 Banco Hedge 1,10 + 1997-12- 58,2 10,8 24-jun resultatb 30 aserad avgift Banco Etisk 1,70 1998-12- -7,4 -2,2 24-jun Global 30 ABN AMRO 1,50 2000-04- -20,6 -10,9 19-aug Small 28 Companies Europé Equity Fund ABN AMRO 1,50 1995-06- 14,4 2,0 19-aug Eastern 15 Europé Equity Fund ABN AMRO 1,50 1995-06- 0,9 0,1 19-aug China 15 Equity Fund ABN AMRO 1,50 2002-04- -3,2 - 19-aug Global 29 Leader Fund ABN AMRO 1,50 1998-05- -9,2 -2,4 19-aug Global 27 Technology Fund ABN AMRO 1,50 2001-02- -15,2 -13,2 19-aug Pharma Fund 28 ABN AMRO 0,75 1994-11- 5,1 0,7 19-aug Global Bond 24 Fund * Banco fr o m start t o m 2002-06-24; ABN AMRO och Alfred Berg fr o m start t o m 2002-04-30. ** Geometrisk avkastningsberäkning. Banco fr o m start t o m 2002-06-24; ABN AMRO och Alfred Berg fr o m start t o m 2002-04-30 ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.waymaker.net/bitonline/2002/07/03/20020703BIT00220/wkr0001.doc http://www.waymaker.net/bitonline/2002/07/03/20020703BIT00220/wkr0002.pdf

Om oss

Länsförsäkringsgruppen består av 23 lokala och kundägda länsförsäkringsbolag och det gemensamt ägda Länsförsäkringar AB. Genom sitt lokala länsförsäkringsbolag får kunderna en helhet av bank- och försäkringstjänster. Genom Agria Djurförsäkring erbjuder vi djur- och grödaförsäkring, genom Länsförsäkringar Fastighetsförmedling helhetslösningar för en trygg bostadsaffär och genom Wasa Kredit finansieringstjänster som leasing, avbetalning och lån.

Prenumerera

Dokument & länkar