Länsförsäkringar Hypotek: Delårsrapport januari-juni 2011

– Länsförsäkringar fortsatte att stärka positionen på bolånemarknaden. Antalet kunder ökar och 81 procent av bolånekunderna väljer Länsförsäkringar till sin huvudbank, vilket visar att vi har ett attraktivt erbjudande. Låneportföljen fortsätter att ha en god kreditkvalitet. Likviditetssituationen är god och refinansieringen har fungerat mycket väl. Durationen på upplåningen har förlängts, säger Anders Borgcrantz, vd i Länsförsäkringar Hypotek.

Perioden i korthet

• Utlåningen ökade 15 procent till 85 (74) mdr.
• Rörelseresultatet ökade 52 procent till 92 (61) Mkr.
• Räntenettot ökade 48 procent till 238 (161) Mkr.
• Återvinningarna översteg kreditförlusterna och uppgick netto till 6 (3) Mkr.
• Primärkapitalrelationen enligt Basel II uppgick till 20,6 (18,0) procent och kapitaltäckningsgraden till 22,9 (20,5) procent.
• Antalet kunder ökade 9 procent till 155 000 (142 000).
• I juni emitterades 1 mdr euro på den europeiska marknaden.

Uppgifterna inom parentes avser motsvarande period föregående år.

Läs hela rapporten bifogat.

För ytterligare information, kontakta gärna:
Anders Borgcrantz, verkställande direktör, Länsförsäkringar Hypotek AB,
08-588 412 51, 073-964 12 51

Göran Laurén, vice verkställande direktör, Länsförsäkringar Hypotek AB,
08-588 410 73, 073-964 10 73

Anna-Lena Löfvenberg, ansvarig för investerarrelationer, Länsförsäkringar
Bank AB, 08-588 415 16, 073-964 15 16

Christer Baldhagen, kommunikationsdirektör Länsförsäkringar AB,
08-588 415 01, 070-579 70 66

Länsförsäkringsgruppen består av 23 lokala och kundägda länsförsäkringsbolag och det gemensamt ägda Länsförsäkringar AB. Genom sitt lokala länsförsäkringsbolag får kunderna en helhet av bank- och försäkringstjänster. Genom Agria Djurförsäkring erbjuder vi djur- och grödaförsäkring och genom Länsförsäkringar Fastighetsförmedling helhetslösningar för en trygg bostadsaffär. 

Taggar:

Om oss

Länsförsäkringsgruppen består av 23 lokala och kundägda länsförsäkringsbolag och det gemensamt ägda Länsförsäkringar AB. Genom sitt lokala länsförsäkringsbolag får kunderna en helhet av bank- och försäkringstjänster. Genom Agria Djurförsäkring erbjuder vi djur- och grödaförsäkring, genom Länsförsäkringar Fastighetsförmedling helhetslösningar för en trygg bostadsaffär och genom Wasa Kredit finansieringstjänster som leasing, avbetalning och lån.

Prenumerera

Dokument & länkar