Länsförsäkringar Hypotek: Delårsrapport januari-mars 2012

– Länsförsäkringar fortsätter att växa på bolånemarknaden. Resultatet ökade tack vare volymtillväxt, förbättrade marginaler och en mycket god kreditkvalitet. Ett konkurrenskraftigt och  långsiktigt hållbart erbjudande till kunderna förutsätter en stabil utveckling i verksamheten, säger Anders Borgcrantz, vd i Länsförsäkringar Hypotek.

Perioden i korthet

  • Utlåningen ökade 11 procent till 91 (82) mdr.
  • Rörelseresultatet ökade 80 procent till 81 (45) Mkr och räntabiliteten på eget kapital uppgick till 5,6 (3,7) procent.
  • Räntenettot ökade 38 procent till 172 (124) Mkr.
  • Kreditförlusterna, netto, uppgick till 2 (-2) Mkr, vilket motsvarar en kreditförlustnivå på 0,01 (-0,01) procent.
  • Kärnprimärkapitalrelationen enligt Basel II uppgick till 21,6 (19,5) procent. Primärkapitalrelationen enligt Basel II uppgick till 21,6 (19,5) procent och kapitaltäckningsgraden till 23,8 (21,9) procent.
  • Antalet kunder ökade 9 procent till 165 000 (152 000). 

Uppgifterna inom parentes avser motsvarande period 2011.

Läs hela rapporten bifogat.

För ytterligare information, kontakta gärna:

Anders Borgcrantz, verkställande direktör, Länsförsäkringar Hypotek AB,
08-588 412 51, 073-964 12 51

Martin Rydin, vice verkställande direktör, Länsförsäkringar Hypotek AB,
08-588 412 79, 073-964 12 79

Anna-Lena Löfvenberg, ansvarig för investerarrelationer, Länsförsäkringar
Bank AB, 08-588 415 16, 073-964 15 16

Länsförsäkringsgruppen består av 23 lokala och kundägda länsförsäkringsbolag och det gemensamt ägda Länsförsäkringar AB. Genom sitt lokala länsförsäkringsbolag får kunderna en helhet av bank- och försäkringstjänster. Genom Agria Djurförsäkring erbjuder vi djur- och grödaförsäkring och genom Länsförsäkringar Fastighetsförmedling helhetslösningar för en trygg bostadsaffär.

Om oss

Länsförsäkringsgruppen består av 23 lokala och kundägda länsförsäkringsbolag och det gemensamt ägda Länsförsäkringar AB. Genom sitt lokala länsförsäkringsbolag får kunderna en helhet av bank- och försäkringstjänster. Genom Agria Djurförsäkring erbjuder vi djur- och grödaförsäkring, genom Länsförsäkringar Fastighetsförmedling helhetslösningar för en trygg bostadsaffär och genom Wasa Kredit finansieringstjänster som leasing, avbetalning och lån.

Prenumerera

Dokument & länkar