Länsförsäkringar Hypotek: Delårsrapport januari-mars 2013

– Länsförsäkringar har en balanserad och stabil tillväxt och ett fortsatt ökande räntenetto. Kreditkvaliteten är hög med en kreditförlustnivå och osäkra fordringar som i stort sett är noll. Upplåningen fungerade under perioden väl och likviditetssituationen är stark, säger Anders Borgcrantz, vd i Länsförsäkringar Hypotek.

Perioden i korthet

  • Räntenettot ökade 29 procent till 222 (172) Mkr.
  • Kreditförlusterna uppgick till 1 (2) Mkr, vilket motsvarar en kreditförlustnivå på 0,00 (0,01) procent.
  • Rörelseresultatet minskade 13 procent till 70 (81) Mkr och räntabiliteten på eget kapital uppgick till 4,5 (5,6) procent.
  • Utlåningen ökade 15 procent till 104 (91) mdr.
  • Kärnprimärkapital- och primärkapitalrelationen uppgick till 22,4 (21,6) procent och kapitaltäckningsgraden uppgick till 24,3 (23,8) procent.
  • Antalet kunder ökade 9 procent till 180 000 (165 000).

Uppgifterna inom parentes avser jämförbar period 2012.

Hela rapporten

För ytterligare information, kontakta gärna:
Anders Borgcrantz, verkställande direktör, Länsförsäkringar Hypotek AB,
08-588 412 51, 073-964 12 51

Martin Rydin, vice verkställande direktör, Länsförsäkringar Hypotek AB,
08-588 412 79, 073-964 28 23

Anna-Lena Löfvenberg, ansvarig för investerarrelationer, Länsförsäkringar
Bank AB, 08-588 415 16, 073-964 15 16

Om oss

Länsförsäkringsgruppen består av 23 lokala och kundägda länsförsäkringsbolag och det gemensamt ägda Länsförsäkringar AB. Genom sitt lokala länsförsäkringsbolag får kunderna en helhet av bank- och försäkringstjänster. Genom Agria Djurförsäkring erbjuder vi djur- och grödaförsäkring, genom Länsförsäkringar Fastighetsförmedling helhetslösningar för en trygg bostadsaffär och genom Wasa Kredit finansieringstjänster som leasing, avbetalning och lån.

Prenumerera