Länsförsäkringar Hypoteks delårsrapport januari-juni 2004: Bostadsutlåningen fyrdubblad på två år

Länsförsäkringar Hypoteks delårsrapport januari-juni 2004: Bostadsutlåningen fyrdubblad på två år - Länsförsäkringars bolåneverksamhet fortsätter att utvecklas mycket positivt, och vår målsättning är att ytterligare förstärka vår position på den svenska bolånemarknaden. Under de senaste två åren har bostadsutlåningen mer än fyrdubblats och marknads-andelen uppgår nu till 2,4 procent. Utlåningsvolymen ökade med 69 procent och antalet bolånekunder ökade med 41 procent till 62 000 jämfört med samma period 2003. Våra kännetecken är prisvärda bolån och en stark lokal närvaro där vi snabbt och enkelt ger god service till våra kunder, säger Bengt Jerning, VD Länsförsäkringar Hypotek. Sammanfattning · Rörelseresultatet uppgick till 16,4 (23,8) Mkr. Förändringen beror på kortsiktiga effekter av bolagets refinansieringsavtal med moderbolaget samt av förändrade fördelningsprinciper mellan moderbolaget och dotterbolaget. · Bostadsutlåningen, som har mer än fyrdubblats på två år, ökade under perioden med 69 procent och uppgick till 20,5 (12,2) miljarder kronor. · Marknadsandelen avseende utlåning till småhus och bostadsrätter ökade till 2,4 (1,5) procent. · Antalet bolånekunder ökade med 41 procent och uppgick till 62 000 (44 000). · Kapitaltäckningsgraden uppgick till 10,1 (9,4) procent och primärkapitalrelationen till 8,2 (8,8) procent. · Nyutlåningen ökade under årets sex första månader med 8 procent och uppgick under perioden till 5,3 (4,9) miljarder kronor. · Kreditförlusterna fortsätter vara på en låg nivå. Återvinningarna översteg förlusterna med 0,5 Mkr. Uppgifterna inom parentes avser första halvåret 2003 Du hittar hela rapporten på www.lansforsakringar.se/info. För ytterligare information, kontakta: Bengt Jerning, VD Länsförsäkringar Hypotek 08-588 415 81 bengt.jerning@lansforsakringar.se 073-964 15 81 Christer Baldhagen, Informationsdirektör, Länsförsäkringar AB 08-588 415 01 christer.baldhagen@lansforsakringar.se 070-579 70 66 Länsförsäkringar är med 24 självständiga länsförsäkringsbolag och det gemensamt ägda Länsförsäkringar AB Sveriges enda kundägda och lokalt förankrade bank- och försäkringsgrupp. Länsförsäkringar har Sveriges mest nöjda försäkringskunder och har den mest prisvärda banken med de mest lojala kunderna enligt Svenskt Kvalitetsindex. Länsförsäkringar är Årets Sak- och Livbolag enligt Affärsvärlden och utnämndes till Årets Bank av Privata Affärer 2002. Länsförsäkringar har ett brett utbud av försäkringar och finansiella tjänster för företag och privatpersoner. Länsförsäkringar är marknadsledande inom svensk sakförsäkring med en marknadsandel på 32 procent. Marknadsandelen inom liv- och pensionsförsäkring är 10,9 procent och inom bank 2,9 procent. I Länsförsäkringar ingår även Agria Djurförsäkring. Länsförsäkringar förvaltar tillgångar om 140 miljarder kronor. ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.waymaker.net/bitonline/2004/08/30/20040830BIT20360/wkr0001.pdf Länsförsäkringar Hypotek Delår 2004

Om oss

Länsförsäkringsgruppen består av 23 lokala och kundägda länsförsäkringsbolag och det gemensamt ägda Länsförsäkringar AB. Genom sitt lokala länsförsäkringsbolag får kunderna en helhet av bank- och försäkringstjänster. Genom Agria Djurförsäkring erbjuder vi djur- och grödaförsäkring, genom Länsförsäkringar Fastighetsförmedling helhetslösningar för en trygg bostadsaffär och genom Wasa Kredit finansieringstjänster som leasing, avbetalning och lån.

Prenumerera

Dokument & länkar