Länsförsäkringar Liv konkurrensutsätter egen förvaltning av utländska aktier

Länsförsäkringar Liv konkurrensutsätter egen förvaltning av utländska aktier Länsförsäkringar Liv har träffat avtal med en europeisk och två amerikanska kapitalförvaltare avseende förvaltning av europeiska och nordamerikanska aktier, till ett totalt värde av cirka fyra miljarder kronor, motsvarande fem procent av tillgångarna. Syftet med avtalen är att effektivisera förvaltningen genom att skapa konkurrens mellan egna och externa förvaltare samt att etablera närvaro på vissa prioriterade marknader. Länsförsäkringar Liv har tidigare i år beslutat att tillgångarna delvis ska förvaltas av externa förvaltare. - Konkurrensutsättningen av vår egen kapitalförvaltning ger oss en intressant möjlighet att utveckla den egna kompetensen, säger Bo Ennerberg, Finansdirektör Länsförsäkringar. Uppdragen har givits till följande förvaltare: För förvaltning av europeiska aktier, CDC IXIS Asset Management (Paris), till ett värde av 100 miljoner euro. För förvaltning av nordamerikanska aktier, T. Rowe Price Associates, Inc. (Baltimore), och Aeltus Investment Management Inc. (Hartford), till ett värde av vardera 150 miljoner USD. I urvalsprocessen av de externa förvaltarna har bland annat följande kriterier ingått i kravspecifikationerna: Att de motsvarar Länsförsäkringar Livs definierade avkastnings- och riskprofil. Att de presterat goda förvaltningsresultat. Att de kan uppvisa en stabil och kompetent förvaltningsorganisation. Att de har en väl beskriven och beprövad investeringsprocess. Att de har väl utvecklade system för riskkontroll och god erfarenhet av riskhantering. Att de erbjuder låga avgifter i kombination med en prestationsrelaterad avgiftsstruktur. Att de garanterar direktkontakt till ansvariga portföljförvaltare. Rådgivare i upphandlingsprocessen har varit Wassum Investing Consulting och Wilshire Associates US. Fakta om Länsförsäkringar Liv: Länsförsäkringar Liv förvaltade per halvårsskiftet 2001 placeringstillgångar motsvarande 97 miljarder kronor, varav 40 miljarder kronor placerats i svenska och utländska aktier, 44 miljarder kronor i svenska och utländska räntebärande värdepapper, 8 miljarder kronor i fastigheter och 5 miljarder kronor i Alternativa Investeringar (Private Equity och Absolute Return). Fakta om förvaltarna: CDC IXIS Asset Management ingår i CDC Group som är ett franskt finansinstitut. CDC IXIS Asset Management ägs till 60 % av CDC IXIS, till 20 % av CNP Assurances och till 20 % av CNCE (Caisse Nationale des Caisses d'Epargne et de Prévoyance). Den totala förvaltningsvolymen uppgår till 300 miljarder USD. T. Rowe Price Associates ingår i T. Rowe Price Group som är noterat på Nasdaq. Den totala förvaltningsvolymen uppgår till 166 miljarder USD. Aeltus Investment Management ingår i det holländska finansinstitutet ING Groep N.V. som är noterat på AEX och NYSE. Den totala förvaltningsvolymen uppgår till 57 miljarder USD. För ytterligare information, kontakta: Bo Ennerberg, Finansdirektör Länsförsäkringar 08-588 413 62 bo.ennerberg@lansforsakringar.se 073-96 413 62 Christer Baldhagen, Informationsdirektör, 08-588 415 01 Länsförsäkringar 070-579 70 66 christer.baldhagen@lansforsakringar.se Länsförsäkringsgruppen är med 24 självständiga länsförsäkringsbolag och det gemensamt ägda Länsförsäkringar AB Sveriges enda kundägda och lokalt förankrade försäkringsgrupp. Länsförsäkringar har ett brett utbud av försäkringar och finansiella tjänster för företag och privatpersoner. Länsförsäkringsgruppen är dominerande inom svensk sakförsäkring. Marknadsandelen uppgår till cirka 28 procent. Marknadsandelen inom liv- och pensionsförsäkring är cirka 8 procent. Inom Länsförsäkringsgruppen ingår även bank, kapitalförvaltningsbolag och fondbolag samt Agria Djurförsäkring. Länsförsäkringsgruppen förvaltar tillgångar om drygt 190 miljarder kronor. Premieinkomsten uppgick år 2000 till drygt 19 miljarder kronor. ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.waymaker.net/bitonline/2001/10/11/20011011BIT00250/bit0001.doc http://www.waymaker.net/bitonline/2001/10/11/20011011BIT00250/bit0001.pdf

Om oss

Länsförsäkringsgruppen består av 23 lokala och kundägda länsförsäkringsbolag och det gemensamt ägda Länsförsäkringar AB. Genom sitt lokala länsförsäkringsbolag får kunderna en helhet av bank- och försäkringstjänster. Genom Agria Djurförsäkring erbjuder vi djur- och grödaförsäkring, genom Länsförsäkringar Fastighetsförmedling helhetslösningar för en trygg bostadsaffär och genom Wasa Kredit finansieringstjänster som leasing, avbetalning och lån.

Prenumerera

Dokument & länkar