Länsförsäkringar sänker avgift i räntefond

Länsförsäkringar sänker avgift i räntefond Länsförsäkringar sänker från och med den 1 oktober förvaltningsavgiften i Penningmarknadsfonden från 0,5 procent till 0,3 procent. - Genom sänkningen får vi ett ännu starkare erbjudande till våra kunder, säger Örian Söderberg, VD i Länsförsäkringars fondbolag. Penningmarknadsfonden har en relativt låg risk och placerar i svenska räntebärande värdepapper med tonvikt på växlar emitterade av svenska staten eller bostadsinstitut. Fondens genomsnittliga löptid får inte överstiga två år. Fonden har sedan starten i november 1989 haft en genomsnittlig avkastning på nära 8 procent. - Vi har en erkänt duktig ränteförvaltning som också premierats av bl a tidningen Sparöversikt. Våra räntefonder har utvecklats mycket bra de senaste åren i förhållande till jämförelseindex. När aktiemarknaden är volatil och när osäkerheten är stor kan just räntefonder vara ett alternativ för den aktiva spararen eller fungera som en "hållplats" tills det ser ljusare ut, säger Örian Söderberg. Länsförsäkringar erbjuder idag fyra stycken räntefonder. Likviditetsfonden och Penningmarknadsfonden som bägge placerar i räntebärande papper med korta löptider, Obligationsfonden som placerar i räntebärande papper med längre löptider, samt Euroobligationsfonden som innehåller räntebärande papper utgivna i euro. Räntefond Förvaltningsavgift Genomsnittlig årlig i procent avkastning i procent sedan start t o m 01-08-31 Likviditetsfonden 0,15 + 6,3 (920803) Penningmarknadsfonden 0,30 + 7,8 (891101) Obligationsfonden 0,50 +10,3 (901210) Euroobligationsfonden 0,60 + 5,5 (990503) För ytterligare information kontakta: Örian Söderberg 08-588 408 90 VD Länsförsäkringar Fonder 073-964 08 90 Mikael Östlund 08-588 410 94 Informationschef Länsförsäkringar 070-553 12 82 Länsförsäkringsgruppen är med 24 självständiga länsförsäkringsbolag och det gemensamt ägda Länsförsäkringar AB Sveriges enda kundägda och lokalt förankrade försäkringsgrupp. Länsförsäkringar har ett brett utbud av försäkringar och finansiella tjänster för företag och privatpersoner. Länsförsäkringsgruppen är dominerande inom svensk sakförsäkring. Marknadsandelen uppgår till cirka 28 procent. Marknadsandelen inom liv- och pensionsförsäkring är cirka 8 procent. Inom Länsförsäkringsgruppen ingår även bank, kapitalförvaltningsbolag, livbolag, fondbolag samt Agria Djurförsäkring. Länsförsäkringsgruppen förvaltar tillgångar om drygt 190 miljarder kronor. Premieinkomsten uppgick år 2000 till drygt 19 miljarder kronor. ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.waymaker.net/bitonline/2001/10/01/20010928BIT01030/bit0001.doc http://www.waymaker.net/bitonline/2001/10/01/20010928BIT01030/bit0001.pdf

Om oss

Länsförsäkringsgruppen består av 23 lokala och kundägda länsförsäkringsbolag och det gemensamt ägda Länsförsäkringar AB. Genom sitt lokala länsförsäkringsbolag får kunderna en helhet av bank- och försäkringstjänster. Genom Agria Djurförsäkring erbjuder vi djur- och grödaförsäkring, genom Länsförsäkringar Fastighetsförmedling helhetslösningar för en trygg bostadsaffär och genom Wasa Kredit finansieringstjänster som leasing, avbetalning och lån.

Prenumerera

Dokument & länkar