Länsförsäkringars konjunkturprognos 2004:4. Risk för plötslig uppgång i inflation och räntor

Världsekonomin går på högvarv och en naturlig följd borde vara en åtstramning av finans- och penningpolitiken från det expansiva läget, skriver Länsförsäkringar i sin senaste konjunkturrapport.

– Om inte så sker väntar med stor sannolikhet en överraskande inflationsuppgång och en oförutsedd ränteuppgång, säger Marie Giertz, chefekonom på Länsförsäkringar. På marknaden råder konsensus om fortsatt press på inflation och fortsatt låga räntor. Men om inga åtgärder sätts in riskerar inflationsbrasan att fatta eld, säger Marie Giertz: – Vi räknar med att den amerikanska centralbanken fortsätter sin räntehöjningsbana och att även Riksbanken och ECB följer efter under nästa år. Om så inte sker riskerar ekonomin att överhettas. Situationen på arbetsmarknaden har hittills varit dyster trots en betydande konjunkturuppgång under året. Vi räknar dock med att nya jobb skapas under kommande år. – En väsentligt förbättrad arbetsmarknad och en risk för ett bestående högt oljepris kan komma att ge ett visst ytterligare inflationstryck. I så fall kommer boräntorna att börja klättra uppåt från sina rekordlåga nivåer, säger Elisabeth Hedmark, privatekonom på Länsförsäkringar: – Boräntorna kommer att stiga under nästa år. I slutet av 2005 räknar vi med att styrräntan har ökat från dagens 2 procent till 3 procent. Den som har rörligt bolån kan dock avvakta med att binda räntan, eftersom Riksbanken skjuter höjningen framför sig ännu en tid. Ligger man rörligt bör man dock börja följa ränteutvecklingen mer noggrant nu än tidigare. Läs hela konjunkturprognosen på www.lansforsakringar.se/info För ytterligare information kontakta: Marie Giertz, chefekonom Länsförsäkringar AB 073-964 19 68 marie.giertz@lansforsakringar.se Elisabeth Hedmark, privatekonom Länsförsäkringar AB 073-920 0190 elisabeth.hedmark@lansforsakringar.se Dag Rosander, presschef Länsförsäkringar AB 08-588 414 99 dag.rosander@lansforsakringar.se 073-964 14 99

Om oss

Länsförsäkringsgruppen består av 23 lokala och kundägda länsförsäkringsbolag och det gemensamt ägda Länsförsäkringar AB. Genom sitt lokala länsförsäkringsbolag får kunderna en helhet av bank- och försäkringstjänster. Genom Agria Djurförsäkring erbjuder vi djur- och grödaförsäkring, genom Länsförsäkringar Fastighetsförmedling helhetslösningar för en trygg bostadsaffär och genom Wasa Kredit finansieringstjänster som leasing, avbetalning och lån.

Prenumerera

Dokument & länkar