Länsförsäkringsgruppen: Delårsöversikt januari – mars 2013

  • Konsolideringskapitalet ökade med 1,1 mdr under första kvartalet.
  • Det tekniska resultatet inom sakförsäkringsverksamheten uppgick till 265 (183) Mkr. Totalkostnadsprocenten uppgick för rullande tolv månader till 96 och i kvartalet till 99 (101) och kapitalavkastningen uppgick till 1 188 (1 523) Mkr.
  • Rörelseresultatet i bankkoncernen uppgick till 136 (131) Mkr och räntenettot stärktes och uppgick till 544 (482) Mkr.
  • Resultatet i Länsförsäkringar Fondliv uppgick till 59 (19) Mkr. Premieinkomsten uppgick till 2 742 Mkr (1 928).
  • Resultatet i Länsförsäkringar Liv uppgick till 0,1 (3,1) mdr. Solvensgraden uppgick till 113 (113) procent och totalavkastningen uppgick till -2,4 (-1,3) procent.

Uppgifterna inom parentes avser motsvarande period 2012.

Läs hela rapporten här

Länsförsäkringsgruppen är varken i juridisk eller praktisk mening en koncern, utan en samverkan mellan 23 självständiga läns försäkringsbolag som tillsammans äger Länsförsäkringar AB. Resultatet inom sakförsäkring är summan av resultaten i de 23 länsförsäkringsbolagen och det gemensamt ägda Länsförsäkringar AB, exklusive livförsäkring och bank.

För ytterligare information, kontakta gärna:

Sten Dunér, vd Länsförsäkringar AB,
08-588 411 15, 073-964 11 15, sten.duner@lansforsakringar.se

Malin Rylander Leijon, CFO Länsförsäkringar AB,
08-588 408 64, 073-964 08 64, malin.rylander-leijon@lansforsakringar.se

Fanny Wallér, kommunikationsdirektör Länsförsäkringar AB
08-588 414 69, 070-692 77 79, fanny.waller@lansforsakringar.se

Om oss

Länsförsäkringsgruppen består av 23 lokala och kundägda länsförsäkringsbolag och det gemensamt ägda Länsförsäkringar AB. Genom sitt lokala länsförsäkringsbolag får kunderna en helhet av bank- och försäkringstjänster. Genom Agria Djurförsäkring erbjuder vi djur- och grödaförsäkring, genom Länsförsäkringar Fastighetsförmedling helhetslösningar för en trygg bostadsaffär och genom Wasa Kredit finansieringstjänster som leasing, avbetalning och lån.