Länsförsäkringsgruppen: Delårsrapport januari-mars 2017

Första kvartalet 2017 jämfört med första kvartalet 2016:

  • Rörelseresultatet i länsförsäkringsgruppens sakförsäkringsverksamhet ökade till 2 166 (–277) Mkr. Premieintäkter efter avgiven återförsäkring ökade till 6 129 (5 871) Mkr.
  • Det försäkringstekniska resultatet i länsförsäkringsgruppens sakförsäkringsverksamhet ökade till 520 (356) Mkr. Totalkostnadsprocenten förbättrades till 94 (97).
  • Kapitalavkastningen i länsförsäkringsgruppen ökade till 1 852 (–150) Mkr.
  • Rörelseresultatet i bankkoncernen ökade till 353 (341) Mkr.
    Räntenettot stärktes till 940 (791) Mkr.
  • Rörelseresultatet i Länsförsäkringar Fondliv ökade till 136 (118) Mkr. Premieinkomsten ökade till 2 462 (2 297) Mkr. Provisionsintäkterna ökade till 388 (343) Mkr.
  • Resultatet i Länsförsäkringar Liv ökade till 1 025 (–1 082) Mkr.

Kommentar från Johan Agerman, vd Länsförsäkringar AB, Länsförsäkringsgruppens gemensamma bolag:
Länsförsäkringsgruppen summerar ett starkt resultat under första kvartalet 2017 med fortsatt stigande affärsvolymer, vilket är bevis på att kunderna uppskattar länsförsäkringsbolagens kundägda lokala affär. Sakförsäkringsverksamhetens rörelseresultat uppgick till 2,2 Mdkr och gynnades av god tillväxt, stark kapitalavkastning och en förbättrad totalkostnadsprocent på 94. Resultat och affärsvolymer fortsätter att öka stabilt även inom övriga affärsområden. Bankverksamhetens rörelseresultat uppgick till 0,4 Mdkr och inlåningen och utlåningen ökade med 9 respektive 13 procent. Fondförsäkringsverksamhetens förvaltade kapital ökade till 120 Mdkr, främst genom en god värdeutveckling men även ett stabilt premieinflöde. Vi arbetar ständigt med att utveckla vårt fondsortiment och under kvartalet lanserades ett tiotal nya fonder från flera olika fondbolag i ett nytt utökat fondutbud.

För våra digitala tjänster fick vi utmärkelsen Bästa Mobilsajt och App via Web Service Award. Vi lanserade en ny funktion i bank-appen – en digital guide till ett bättre sparande, samt inledde ett samarbete med Wrapp.

Under kvartalet har vi infört ett program för att säkerställa en långsiktig hållbar IT-miljö utifrån ökade satsningar inom digital utveckling, för att kunna erbjuda den bästa kundupplevelsen och eliminera ökade hot från cyberrisker.

Länsförsäkringar bedriver ett långsiktigt klimatarbete som bland annat innebär en gradvis ökning av klimatsmarta investeringar och att aktivt påverka de bolag Länsförsäkringar investerar i att minska sina klimatrisker. Under första kvartalet fortsatte Länsförsäkringar att fasa ut icke hållbara investeringar i fossila bolag genom att utesluta bolag där mer än 20 procent av omsättningen kommer från kol.

Länsförsäkringsgruppen är varken i juridisk eller praktisk mening en koncern, utan en samverkan mellan 23 självständiga läns försäkringsbolag som tillsammans äger Länsförsäkringar AB. Resultatet inom sakförsäkring är summan av resultaten i de 23 länsförsäkringsbolagen och det gemensamt ägda Länsförsäkringar AB, exklusive livförsäkring och bank.

För ytterligare information, kontakta gärna:
Johan Agerman
, vd Länsförsäkringar AB
johan.agerman@lansforsakringar.se
, 08-588 418 02, 070-348 93 50

Malin Rylander Leijon
, CFO Länsförsäkringar AB
malin.rylander-leijon@lansforsakringar.se
, 08-588 408 64, 073-964 08 64

Anna Glennmar
, Investor Relations Länsförsäkringar AB
anna.glennmar@lansforsakringar.se
, 08-588 417 42, 072-141 44 08

Fanny Wallér
, kommunikationsdirektör Länsförsäkringar AB
fanny.waller@lansforsakringar.se
, 08-588 414 69, 070-692 77 79


Länsförsäkringsgruppen består av 23 lokala och kundägda länsförsäkringsbolag och det gemensamt ägda Länsförsäkringar AB. Genom sitt lokala länsförsäkringsbolag får kunderna en helhet av bank- och försäkringstjänster. Genom Agria Djurförsäkring erbjuder vi djur- och grödaförsäkring, genom Länsförsäkringar Fastighetsförmedling helhetslösningar för en trygg bostadsaffär och genom Wasa Kredit finansieringstjänster som leasing, avbetalning och lån.

Taggar:

Om oss

Länsförsäkringsgruppen består av 23 lokala och kundägda länsförsäkringsbolag och det gemensamt ägda Länsförsäkringar AB. Genom sitt lokala länsförsäkringsbolag får kunderna en helhet av bank- och försäkringstjänster. Genom Agria Djurförsäkring erbjuder vi djur- och grödaförsäkring, genom Länsförsäkringar Fastighetsförmedling helhetslösningar för en trygg bostadsaffär och genom Wasa Kredit finansieringstjänster som leasing, avbetalning och lån.