Länsförsäkringsgruppens delårsrapport januari – september 2007: Allt fler blir helkunder i Länsförsäkringar

– De starka resultaten visar på den finansiella styrkan och stabiliteten i länsförsäkringsgruppen. Placeringsinriktningen i försäkringsbolagen är väldiversifierad med en hög andel aktier. En hög andel aktier går att ha i bolag med starka balansräkningar. Riskerna för börsnedgångar tas om hand i omfattande aktieskyddsprogram. Tillväxten i bankverksamheten fortsätter, utlåningen ökade med drygt 20 procent och uppgick till 63 miljarder kronor. Ökningen av antalet helkunder slår även denna period rekord och överstiger nu 20 procent – allt fler sakförsäkringskunder blir såväl bank- som pensionskunder i Länsförsäkringar, säger Tommy Persson, vd för länsförsäkringsgruppens gemensamma bolag Länsförsäkringar AB.

Sammanfattning:

• Mycket starka finansresultat inom såväl sak- som livförsäkringsverksamheterna. Allokering till Asien och utvecklingsländer har starkt bidragit till de goda resultaten. Väl fungerande skyddsstrategier har säkrat spararnas tillgångar mot både stora börsfall och räntenedgångar.

• Fortsatt stark lönsamhet i sakförsäkringsverksamheten. Rörelseresultat uppgick till 4 718 (3 111) Mkr och det försäkringstekniska resultatet uppgick till 1 715 (1 873) Mkr.

• Länsförsäkringar fortsätter att ligga i topp bland svenska livförsäkringsbolag när det gäller
totalavkastning på placeringstillgångarna för traditionell förvaltning. Avkastningen uppgick till 7,5 (3,2) procent.

• Affärsvolymerna i bankverksamheten fortsatte att växa och bostadsutlåningen ökade med 25
procent till 44 (35) mdr. Refinansieringsverksamheten har fungerat väl och bankverksamhetens likviditet är mycket god, liksom kvaliteten i lånestocken. Bankverksamheten har Sveriges mest nöjda bankkunder på privatmarknaden.

• Allt fler väljer att bli helkunder. Antalet privatkunder med engagemang inom såväl sakförsäkring, livförsäkring som bank ökade under perioden med 20 procent. Antalet kunder i länsförsäkringsgruppen var vid utgången av årets tredje kvartal 3 210 000, en ökning med 27 000.

Uppgifterna inom parentes avser motsvarande period i fjol, januari-september 2006.

Läs hela rapporten på: www.lansforsakringar.se/rapporter

För ytterligare information kontakta:

Tommy Persson, vd Länsförsäkringar AB
08-588 400 00
tommy.persson@lansforsakringar.se

Christer Baldhagen, kommunikationsdirektör, Länsförsäkringar AB
08-588 415 01, 070-579 70 66
christer.baldhagen@lansforsakringar.se

Om oss

Länsförsäkringsgruppen består av 23 lokala och kundägda länsförsäkringsbolag och det gemensamt ägda Länsförsäkringar AB. Genom sitt lokala länsförsäkringsbolag får kunderna en helhet av bank- och försäkringstjänster. Genom Agria Djurförsäkring erbjuder vi djur- och grödaförsäkring, genom Länsförsäkringar Fastighetsförmedling helhetslösningar för en trygg bostadsaffär och genom Wasa Kredit finansieringstjänster som leasing, avbetalning och lån.

Prenumerera

Dokument & länkar