Lita överförs till länsförsäkringsbolagen - kunderna får utökad service

Lita överförs till länsförsäkringsbolagen - kunderna får utökad service Länsförsäkringar överför Lita till de lokala länsförsäkringsbolagen och erbjuder i stället kunderna utökad service via de lokala länsförsäkringsbolagen. Beslutet innebär att Lita försvinner som varumärke och att kundkontakten överförs till respektive länsförsäkrings bolag efter kundens geografiska hemort. I dag är Lita en del av Länsförsäkringsgruppen, men service och kundkontakt sköts inte lokalt och i enlighet med länsförsäkringsidén. Försäljningen av försäkringar under varumärket Lita upphör successivt under året. - Nu får även Litas kunder tillgång till den goda närhet och service som är Länsförsäkringsgruppens hedersmärke, och som hämtar sin styrka i vår lokala kunskap och förankring, säger Ann Sommer, chef för division Sak i Länsförsäkringar AB. Antalet kunder som berörs uppgår till cirka 160 000. Den samlade premievolymen uppgår till cirka 300 miljoner kronor, varav 150 miljoner kronor är från sakförsäkring, cirka 90 miljoner kronor från liv- och pensionsförsäkring och resterande volym från ITPK. Lita startade 1995 som ett samarbete mellan Posten och dåvarande Wasa. Tanken var att använda Postkontoren som distributionskanal och mötesplats. Förutsättningarna för samarbetet ändrades när Posten fastställde sin nya kontorsstrategi. Lita har därför i hög utsträckning valt Internet som distributionskanal och är det varumärke som sålt flest försäkringar via Internet. - Länsförsäkringsbolagen satsar kraftigt på Internet som ett komplement till den service som de ger från kontoren. Från Lita får länsförsäkringsbolagen kunder som vant sig vid digital service och länsförsäkringsgruppen får stor nytta av kunskapen om kundkontakter via Internet, säger Ann Sommer. För ytterligare information kontakta: Ann Sommer 08-588 417 01 Chef division Sak Länsförsäkringar AB 073-964 17 01 ann.sommer@lansforsakringar.se Christer Baldhagen 08-588 415 01 Informationsdirektör Länsförsäkringar 070-579 70 66 christer.baldhagen@lansforsakringar.se Länsförsäkringsgruppen är med 24 självständiga länsförsäkringsbolag och det gemensamt ägda Länsförsäkringar AB Sveriges enda kundägda och lokalt förankrade försäkringsgrupp. Länsförsäkringar har ett brett utbud av försäkringar och finansiella tjänster för företag och privatpersoner. Länsförsäkringsgruppen är dominerande inom svensk sakförsäkring. Marknadsandelen uppgår till cirka 28 procent. Marknadsandelen inom liv- och pensionsförsäkring är cirka 8 procent. Inom Länsförsäkringsgruppen ingår även bank, kapitalförvaltningsbolag, livbolag, fondbolag samt Agria Djurförsäkring. Länsförsäkringsgruppen förvaltar tillgångar om drygt 190 miljarder kronor. Premieinkomsten uppgick år 2000 till drygt 19 miljarder kronor. ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.waymaker.net/bitonline/2001/10/11/20011011BIT00800/bit0001.doc http://www.waymaker.net/bitonline/2001/10/11/20011011BIT00800/bit0001.pdf

Om oss

Länsförsäkringsgruppen består av 23 lokala och kundägda länsförsäkringsbolag och det gemensamt ägda Länsförsäkringar AB. Genom sitt lokala länsförsäkringsbolag får kunderna en helhet av bank- och försäkringstjänster. Genom Agria Djurförsäkring erbjuder vi djur- och grödaförsäkring, genom Länsförsäkringar Fastighetsförmedling helhetslösningar för en trygg bostadsaffär och genom Wasa Kredit finansieringstjänster som leasing, avbetalning och lån.

Prenumerera

Dokument & länkar