Mammorna tror att pensionsvalen blir svårast för utflugna barn

Pensionsfrågor hamnar högt på listan över vad föräldrar tror att deras barn kommer att få svårast att hantera privatekonomiskt när de flyttar hemifrån. Men det är en mycket högre andel mammor än pappor som tror att just pensionsvalen är det som blir besvärligt för ungdomarna. Det visar en undersökning från Länsförsäkringar.

Att få pengarna att räcka hela månaden tror en fjärdedel av föräldrarna kommer bli svårast för ungdomarna att hantera. Men förvånansvärt liten andel av föräldrarna tror att möjligheten att få och att hantera ett bolån kommer att bli besvärligast, endast 3 procent. Samtidigt varierar svaren beroende på var i landet man bor. I Stockholm tror fler föräldrar än i andra delar av Sverige att bolånen kommer att bli tuffare för barnen.      

– Trots att bolånetaket har införts som innebär att det krävs 15 procent i egen konstantinsats vid bostadsköp och att priset på bostäder generellt har stigit kraftigt de senaste 15 åren, verkar inte möjligheten att få och hantera ett bolån bekymra föräldrarna. En orsak till den överraskande låga andelen kan vara att räntekostnaderna är låga idag och att många föräldrar vill och kan stötta ekonomiskt vid första bostadsköpet, säger Länsförsäkringars privatekonom Elisabeth Hedmark.

Drygt var femte förälder, 22 procent, tror att pensionsvalet blir svårast. Men åsikterna hos föräldrar går isär när det gäller tron på hur väl barnen kommer att hantera valen av placeringar för sin pension. Medan 28 procent av mammorna tror att barnen kommer att tycka det blir svårast tror enbart 15 procent av papporna samma sak.

– Medvetenheten har ökat om att pensionsnivåerna kommer att sänkas i framtiden och att det är viktigt att fatta beslut om placeringar för premiepensionen, tjänstepensionen och det egna sparandet. Att kvinnorna har pensionsvalen högst på listan kan också avspegla att de själva tycker att det är krånglig. Att öka kunskapen om hur pensionen fungerar och vad som påverkar den är därför en viktig uppgift, avslutar Elisabeth Hedmark.

14 procent av föräldrarna tror att barnen kommer tycka att teckna försäkring är svårast och det hamnar som nummer tre på listan. Därefter uppger 12 procent svårigheten med att kunna spara till en ekonomisk buffert, förstå konsekvenserna av sina privatekonomiska val och välja avtal för el och telefon med mera. Oro för att barnen ska låna för mycket till konsumtion är det enbart 4 procent som känner.

Om undersökningen:

Cirka 2 155 personer med barn under 18 år, i åldrarna 20 till 65 år, har telefonintervjuats. Intervjuerna genomfördes av PFM Research på uppdrag av Länsförsäkringar. Bakgrundfrågor i undersökningen är kön och ålder. Materialet finns också nedbrutet på län.

Frågor som ställdes:
Hur många barn finns det i hushållet som är 18 år eller yngre?
Vad tror du att ditt/dina barn kommer att tycka är svårast att förstå eller sköta i sin privatekonomi när de flyttat hemifrån?

För ytterligare information kontakta:

Elisabeth Hedmark, Länsförsäkringars privatekonom, 073-96 419 69
Presskontakt Länsförsäkringar, 08-588 418 50

Vad tror du att ditt/dina barn kommer att tycka är svårast att förstå eller sköta i sin privatekonomi när de flyttat hemifrån?

Topplista – svårast för barnen i privatekonomin när de flyttar hemifrån Resultat RikssnittFöräldrar ResultatMän ResultatKvinnor
1 Få pengarna att räcka hela månaden 24 % 25 % 23 %
2 Välja placering för sin pension 22 % 15 % 28 %
3 Teckna försäkringar för sig själv/sina saker 14 % 12 % 16 %
4 Kunna spara till en ekonomisk buffert 12 % 12 % 13 %
5 Förstå konsekvenserna av olika privatekonomiska val 12 % 13 % 11 %
6 Välja avtal för el och telefon mm 12 % 14 % 9 %
7 Inte bekymmer med något 10 % 13 % 8 %
8 Betala räkningar i tid 8 % 8 % 7 %
9 Låna för mycket till konsumtion 4 % 5 % 4 %
10 Möjlighet att få/hantera ett bostadslån 3 % 3 % 3 %
Vet inte/kan inte svara 19 % 21 % 17 %

Länsförsäkringsgruppen består av 23 lokala och kundägda länsförsäkringsbolag och det gemensamt ägda Länsförsäkringar AB. Genom sitt lokala länsförsäkringsbolag får kunderna en helhet av bank- och försäkringstjänster. Genom Agria Djurförsäkring erbjuder vi djur- och grödaförsäkring och genom Länsförsäkringar Fastighetsförmedling helhetslösningar för en trygg bostadsaffär.

Om oss

Länsförsäkringsgruppen består av 23 lokala och kundägda länsförsäkringsbolag och det gemensamt ägda Länsförsäkringar AB. Genom sitt lokala länsförsäkringsbolag får kunderna en helhet av bank- och försäkringstjänster. Genom Agria Djurförsäkring erbjuder vi djur- och grödaförsäkring, genom Länsförsäkringar Fastighetsförmedling helhetslösningar för en trygg bostadsaffär och genom Wasa Kredit finansieringstjänster som leasing, avbetalning och lån.