Mångfald viktigare än jämställdhet 2018

Jämställdhet kommer längst ned på listan över viktigaste frågor för valberedningar enligt Länsförsäkringars valberedningsbarometer 2018 och har därmed tappat i förhållande till frågan om mångfald. Årets viktigaste fråga anser man vara att hitta personer med rätt branschkunskap (63 procent). Undersökingen är genomförd av Novus.

I år lägger knappt 300 valberedningar fram sina förslag på styrelser till de svenska börsbolagen. Ytterst sällan utmanas dessa förslag och valberedningarnas makt att påverka sammansättningen av styrelserna är därför närmast total.

– Intressant att undersökningen visar att valberedningarna så starkt inser vilken påverkan kompetens om branschen har på affären men ännu mer intressant är att frågan om mångfald är så mycket viktigare än frågan om jämställdhet, säger Eva Gottfridsdotter-Nilsson, vd för Länsförsäkringar fondförvaltning och fortsätter;

– Jämnställda styrelser är även fortsättningsvis i fokus för oss. Jag tror att vi har en hel del mer att göra där för att nå jämnställda styrelser.

I dag är 20 procent (385/1 976) av alla styrelseledamöter utländska medborgare och 44 procent av alla bolag har minst en utländsk medborgare. Detta betyder att 56 procent av alla bolag har styrelser som består av endast svenska medborgare. Statistik med andel personer med utländsk bakgrund som är svenska medborgare finns inte tillgänglig. Källa; Holdings.se.

– Mångfald är på sätt och vis en fråga om konkurrenskraft. För att locka till sig de främsta kandidaterna behöver företagen möta kandidaternas krav, ha en tydlig värdegrund och visa att det är möjligt för flera olika grupper att klättra i företaget. En jämställd styrelse kan därför vara en konkurrensfördel, säger Eva Gottfridsdotter-Nilsson.

Årets viktigaste fråga för valberedningar                2018

Branschkunskap                                                             63 procent

Mångfald                                                                        37 procent

Finansiell kompetens                                                      16 procent

Regelverk                                                                       16 procent

Jämställdhet                                                                   10 procent

Källa; Länsförsäkringars valberedningsbarometer 2018

De senaste årens allt mer omfattande regelvek har med stor sannolikhet fått efterfrågan på personer med kunskap om regelverk att hamna på en delad tredjeplats.

För ytterligare information kontakta:
Eva Gottfridsdotter-Nilsson, vd för Länsförsäkringar fondförvaltning, Tel. 073 – 964 29 57
Länsförsäkringars pressjour, Tel. 08 – 588 418 50

Kommentar: Mångfald hamnade högt i enkäten men det är ett brett begrepp som är svårt att mäta i alla dimensioner.  Enligt Svensk kod för bolagsstyrning ska ”Styrelsen ha en med hänsyn till bolagets verksamhet, utvecklingsskede och förhållanden i övrigt ändamålsenlig sammansättning, präglad av mångsidighet och bredd avseende de bolagsstämmovalda ledamöternas kompetens, erfarenhet och bakgrund. En jämn könsfördelning ska eftersträvas.”

Fakta om undersökningen
På Länsförsäkringar undersökte vi attityderna och utmaningarna för dagens valberedningar. Samtliga tillfrågade sitter i minst sex valberedningar, arbetar som ägaransvariga eller motsvarande inom svenska institutioner. De som svarat representerar tillsammans drygt 100 börsbolag. Novus har genomfört undersökningen.

Pressrum med bilder, filmer och logotyper samt kontaktpersoner: https://www.lansforsakringar.se/om-oss/press-media/

Länsförsäkringar på Twitter: www.twitter.com/forsakringar

Länsförsäkringsgruppen består av 23 lokala och kundägda länsförsäkringsbolag och det gemensamt ägda Länsförsäkringar AB. Genom sitt lokala länsförsäkringsbolag får kunderna ett helhetserbjudande inom bank, försäkring och pension. Genom Agria Djurförsäkring erbjuder vi djur- och grödaförsäkring, genom Länsförsäkringar Fastighetsförmedling helhetslösningar för en trygg bostadsaffär och genom Wasa Kredit finansieringstjänster som leasing, avbetalning och lån.

Taggar:

Om oss

Länsförsäkringsgruppen består av 23 lokala och kundägda länsförsäkringsbolag och det gemensamt ägda Länsförsäkringar AB. Genom sitt lokala länsförsäkringsbolag får kunderna en helhet av bank- och försäkringstjänster. Genom Agria Djurförsäkring erbjuder vi djur- och grödaförsäkring, genom Länsförsäkringar Fastighetsförmedling helhetslösningar för en trygg bostadsaffär och genom Wasa Kredit finansieringstjänster som leasing, avbetalning och lån.

Prenumerera

Media

Media