Nyheter för deklarationen 2012

Deklarationen är på väg ut och med elektronikens hjälp är det lätt att deklarera idag. Även om det är frestande att snabbt bli färdig så ta lite tid på dig att kontrollera uppgifterna och att du inte missar något avdrag.

– Många har fått avdrag för husarbeten så kallat Rut- och Rotavdrag direkt på fakturan. Har du fått större avdrag än du betalar i skatt måste du betala tillbaka den del som inte kan utnyttjas. I vissa fall går det att omfördela till sin partner som också måste äga bostaden där arbetet utförts. Eller om det finns ett uppskov som kan tas fram till beskattning, säger Länsförsäkringars privatekonom Elisabeth Hedmark.

Här är några av årets nyheter;

 • Personer som har enskild firma eller är ägare av skogs- och lantbruksfastighet, kan deklarera elektroniskt och få sin skatteåterbäring före midsommar.
 • En annan nyhet är att du kan utse ett deklarationsombud som kan e-deklarera åt dig. Blanketten SKV 4809 ska då fyllas i och skickas in till Skatteverket.
 • Schablonavdraget vid uthyrning av privatbostad som villa, lägenhet eller fritidshus har höjts till 18 000 kronor per år.
 • I år kommer också vissa aktieägare, till största del de som sålde sina säljrätter i TeliaSonera, få förtryckta uppgifter om vinst eller förlust i deklarationen. Det gäller även 17 andra bolag, lista finns på Skatteverkets hemsida.

Fram till 13 april kommer deklarationsblanketten att delas ut och senast den 2 maj ska den vara inskickad. Men det går att deklarera på Internet även om du ännu inte fått deklarationshandlingen. Se till att anmäla konto till Skatteverket, eftersom enbart skatteåterbäring över 2 000 kronor kommer att skickas ut på utbetalningsavi.

Skatteverket kollar extra

I årets deklaration kommer Skatteverket hålla ett extra öga på om det blir en stor förändringen av skatten mellan förinfyllt belopp och den inskickade deklarationen. De tittar även extra noga på deklaranter som gör avdrag eller redovisar olika försäljningar för första gången och de som deklarerar bostadsförsäljning.

Har du sålt en bostad förra året?

Om du har sålt din bostad förra året ska du deklarera försäljningen i årets deklaration. Det är alltid kontraktsdatum som gäller, oavsett när betalning sker. På vinsten betalar du 22 procent i skatt. Har du köpt en lika dyr eller dyrare bostad har du möjlighet att skjuta upp hela kapitalvinsten genom ett uppskov. Vinsten måste bland annat vara minst 50 000 kronor per person för att få uppskov och taket är 1 450 000 kronor per bostad. En kostnad på 0,5 procent ska betalas på uppskovet varje år. Om du får en bostad genom arv, gåva, testamente eller bodelning måste gammalt uppskov beskattas direkt, men vissa undantag finns.

Fastighetsavgift

Hel fastighetsavgift är 0,75 procent av taxeringsvärdet maximalt 6 512 kronor. För småhus med nybyggnadsår 2001-2005 betalas halv fastighetsavgift. Hus med nybyggnadsår från 2006 och framåt är helt befriade från fastighetsavgift.

För småhus med lägre byggnadsvärde än 50 000 kronor ska fastighetsavgift på tomtmarksvärdet betalas i stället för fastighetsskatt. Meddela Skatteverket om det inte står med i underlaget för fastighetsavgift.

Skattereduktion för husarbeten – RUT och ROT avdrag

Har du anlitat någon för husarbete under förra året är skattereduktionen redan ifylld i deklarationen. Maximal skattereduktion per person är 50 000 kronor per år. Om fler personer i hushållet ansöker om skattereduktion för ROT avdrag måste båda stå som ägare till bostaden. Tänk på att skattereduktionen dras sist när övriga avdrag som exempelvis räntor är fråndragna. Det är därför viktigt att inkomstskatt och fastighetsskatt är minst lika stor som skattereduktionen för att den ska kunna utnyttjas fullt ut.

Om du inte kan utnyttja avdraget fullt ut kan du överföra outnyttjad del till din partner som också måste vara delägare. Beskriv önskad fördelning under ”Övriga upplysningar” på deklarationsblanketten. Ett tips är också att om du har ett uppskov av vinst från en tidigare bostad kan du ta fram en del av vinsten för att få utrymme för hela skattereduktionen för husarbeten.

Pensionssparande

Högsta avdragsgilla inbetalning till pensionssparande är 12 000 kronor.

Har du arbetat på annan ort?

Om du har haft tillfälligt arbete på annan ort minst fem mil hemifrån och måste övernatta, kan du den första månaden göra avdrag för måltider och småutgifter med 105 kronor per dag. Du kan även göra avdrag för de faktiska boendekostnader du har haft eller med 105 kronor per natt, utan tidsbegränsning. Har du rest hem under vistelsen kan du få avdrag med max en resa per vecka för det billigaste färdsättet. Detta avdrag kan även gälla ungdomar som exempelvis sommarjobbat på annan ort.

Om du har flyttat till en annan ort men behållit din gamla bostad kan du få avdrag för ökade kostnader för dubbel bosättning, under en begränsad tid.

Resor till och från arbetet

Kostnader som överstiger 9 000 kronor får du avdrag för. För att få avdrag för kollektiv trafik ska avståndet vara minst två kilometer. För att få avdrag för bilresor måste avståndet vara minst fem kilometer och tidsvinst på minst två timmar per dag jämfört med att åka kollektiv. Du får göra avdrag med 18,50 kronor per mil för egen bil.

Övriga utgifter

Under vissa förutsättningar kan du exempelvis göra avdrag för skyddskläder, vissa böcker och tidningar, trängselskatt och verktyg som krävs i tjänsten. Utgifter över 5 000 kronor kan du få avdrag för.

Tips när du deklarerar:

 • Kontrollera att de förtryckta uppgifterna stämmer. Stryk det som är felaktigt och fyll i det som är korrekt.
 • Om båda makarna har betalningsansvar för lån kan man fördela räntebetalningarna mellan sig. Det gäller speciellt om ena maken har underskott som överstiger 100 000 kronor, belopp däröver får du endast en skattereduktion på 21 procent mot normala 30 procent.
 • Är du osäker om avdragen är korrekta är det bra att beskriva dessa under övriga upplysningar.
 • Har du sålt aktier eller andra värdepapper kan du ta hjälp av skatteverkets broschyr Försäljning av värdepapper, SKV 332.
 • Deklarationen ska vara inlämnad senast 2 maj. Om du deklarerar via telefon, sms eller Internet kan du få skatteåterbäringen innan midsommar.
 • Anmäl konto till Skatteverket om du inte redan har gjort det.
 • Ring Skatteverket på 0771-567 567 om du har deklarationsfrågor, de kommer också att ha extra kvällsöppet.

För ytterligare information kontakta:

Elisabeth Hedmark, privatekonom på Länsförsäkringar Tel.073 – 96 419 69

Presskontakt Länsförsäkringar, Tel. 08 – 588 418 50

 

Taggar:

Om oss

Länsförsäkringsgruppen består av 23 lokala och kundägda länsförsäkringsbolag och det gemensamt ägda Länsförsäkringar AB. Genom sitt lokala länsförsäkringsbolag får kunderna en helhet av bank- och försäkringstjänster. Genom Agria Djurförsäkring erbjuder vi djur- och grödaförsäkring, genom Länsförsäkringar Fastighetsförmedling helhetslösningar för en trygg bostadsaffär och genom Wasa Kredit finansieringstjänster som leasing, avbetalning och lån.

Prenumerera

Dokument & länkar