Orimliga skillnader i ersättning till arbetslösa

Orimliga skillnader i ersättning till arbetslösa Det råder stora skillnader i ersättning vid arbetslöshet mellan olika grupper på arbetsmarknaden, trots lika inkomster under anställningstiden. Det visar en ny undersökning från Länsförsäkringar. Skillnaderna i ersättning mellan statligt anställda och privatanställda som blir arbetslösa kan uppgå till flera tusen kronor per månad. Dessutom är nästan 4 av 10 tillfrågade fackligt anslutna svenskar med lön upp till 20 075 kronor ovetande om hur stor a-kassan är vid eventuell arbetslöshet. Idag är maxbeloppet för den ordinarie a-kasseersättningen 80 procent av inkomsttaket på 20 075 kronor i månaden. Tjänar arbetstagaren mer behövs någon form av extra försäkring, som ger kompensation för den inkomst som överstiger taket. Ofta regleras detta i arbetstagarens kollektivavtal, men det råder stor skillnad mellan olika kollektivavtal. - Inkomsttaket i a-kassan har inte följt den övriga ekonomiska utvecklingen och eftersom många arbetstagare idag tjänar mer än taket tycker jag att de bör granska sina kollektivavtal. Detta gäller särskilt när man ska byta arbetsgivare eller är sist in på en ny arbetsplats, säger Eva Adolphson, välfärdsanalytiker på Länsförsäkringar. En statsanställd tjänsteman som tjänar 30 000 kronor i månaden kan få ut 8 300 till 9 400 kronor mer före skatt varje månad vid arbetslöshet jämfört med en privatanställd tjänsteman i samma situation. I flera fackförbund, främst inom SACO, ingår i medlemsavgiften en premie till en extra arbetslöshetsförsäkring. Dessa försäkringar ger ofta rätt till en arbetslöshetsersättning på 80 procent av månadsinkomsten, där taket är väsentligt högre än de 20 075 kronor som gäller för den ordinarie a-kassan. - Allmänheten har idag otillräckliga kunskaper om vilka regler som gäller vid arbetslöshet. Eftersom det idag är få som kan känna sig helt trygga i sin anställning kan det vara en god idé att fråga sin arbetsgivare eller facket vilka kompletterande a-kasseersättningar man omfattas av, säger Eva Adolphson. Eva Adolphson ger i nyhetsbrevet Trygghetsutsikter, som är bifogad denna pressinformation, råd och kommentarer om välfärdssystem. I detta nummer beskrivs skillnaderna i de arbetslöshetsersättningar som regleras i kollektivavtal. För ytterligare information kontakta: Eva Adolphson, Välfärdsanalytiker Länsförsäkringar 073-964 08 31 eva.adolphson@lansforsakringar.se Mikael Östlund, Informationschef Länsförsäkringar AB 070-553 12 82 mikael.ostlund@lansforsakringar.se Länsförsäkringar är med 24 självständiga länsförsäkringsbolag och det gemensamt ägda Länsförsäkringar AB Sveriges enda kundägda och lokalt förankrade bank- och försäkringsgrupp. Länsförsäkringar har Sveriges mest nöjda försäkringskunder och har den mest prisvärda banken med de mest lojala kunderna enligt Svenskt Kvalitetsindex. Länsförsäkringar är Årets Sak- och Livbolag enligt Affärsvärlden och utnämndes till Årets Bank av Privata Affärer 2002. Länsförsäkringar har ett brett utbud av försäkringar och finansiella tjänster för företag och privatpersoner. Länsförsäkringar är marknadsledande inom svensk sakförsäkring med en marknadsandel på 31,4 procent. Marknadsandelen inom liv- och pensionsförsäkring är 11,6 procent och inom bank 3,0 procent. I Länsförsäkringar ingår även Agria Djurförsäkring. Länsförsäkringar förvaltar tillgångar om 140 miljarder kronor. ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.waymaker.net/bitonline/2004/07/01/20040630BIT21400/wkr0001.pdf Trygghetsutsikter nr 3-04

Om oss

Länsförsäkringsgruppen består av 23 lokala och kundägda länsförsäkringsbolag och det gemensamt ägda Länsförsäkringar AB. Genom sitt lokala länsförsäkringsbolag får kunderna en helhet av bank- och försäkringstjänster. Genom Agria Djurförsäkring erbjuder vi djur- och grödaförsäkring, genom Länsförsäkringar Fastighetsförmedling helhetslösningar för en trygg bostadsaffär och genom Wasa Kredit finansieringstjänster som leasing, avbetalning och lån.

Prenumerera

Dokument & länkar