Rädda ditt fritidshus - stäng av huvudkranen före vintern

Nu bommar många igen sitt sommarställe inför vintern, men glömmer att stänga och tömma vattensystemet. Om alla stängde av huvudkranen innan kylan kommer så skulle antalet vattenskadade golv och väggar begränsas betydligt, säger Peter Bratt, skadeexpert på Länsförsäkringar.

Nära 40 procent av alla vattenskador i fritidshus är frysskador. Om det blir en kall vinter kommer frysskadorna att fördubblas.

– De största och dyraste skadorna beror ofta på att husägaren inte har stängt av vattnet med huvudkranen och då blir läckagen väldigt omfattande. Kylan spränger vattenledningarna och när solen värmer upp huset på våren så strömmar vattnet ut i huset, säger Peter Bratt. Det är inte roligt att se sommardrömmen förstörd, och kostnaderna kan bli stora även om du har en försäkring.

I värsta fall har det runnit vatten i huset under flera månader och det kan ta lång tid att reparera.

– Det kan ta upp till ett halvår innan det går att använda huset igen efter en sådan vattenskada, berättar Peter Bratt. Därför är det mycket vunnet om man besöker sitt hus regelbundet eller ber någon granne titta till det då och då.

Men genom tre åtgärder minskar du risken väsentligt för att rören fryser i vinter och orsakar vattenläckor.

 • Stäng alltid av vattnet med huvudkranen när du lämnar huset.
 • Om du inte ska vistas i huset på vintern bör du tömma ledningarna. Annars riskerar du att rören fryser sönder, trots underhållsvärme.
 • Om du tillhör dem som ibland är i sommarhuset på vintern och inte tömmer ledningarna bör du ha minst 15 grader i stugan. Men tänk på att bara några timmars strömavbrott kan ge upphov till frysskador på vattenrören.

Övriga råd

 • Töm varmvattenberedaren och pumpar, spola wc-stolen så att vattenbehållaren töms.
 • Häll frostskyddsvätska i diskho, tvättställ, golvbrunnar och wc-stol.
 • Öppna alla innerdörrar även luckorna till diskbänkskåpet, för att värma rören där.
 • Ordna med regelbunden tillsyn av huset.
 • Anpassa värmen i huset, gärna med en luft/luft värmepump som är ett miljövänligt alternativ. Då kan värmen dessutom kontrolleras på distans.

Andra råd när du stänger fritidshuset

 • Förstärk altantaket underifrån med träreglar och stöttor för att klara stora snömängder.
 • Täck skorstenen så att det inte snöar in.
 • Rensa hängrännor och stuprör från löv och skräp.
 • Led bort regnvattnet från stupröret genom att koppla på en plastslang som är minst 3 meter lång.
 • Dra ut sladdar till elektriska apparater.
 • Öppna husets dragventiler så att luften kan cirkulera om huset står utan värme.
 • Stäng alla fönster och kontrollera att alla lås fungerar.

För ytterligare information kontakta:

Peter Bratt, skadeexpert Länsförsäkringar, 070-162 78 88
Länsförsäkringars pressjour, 08-588 418 50

Länsförsäkringsgruppen består av 23 lokala och kundägda länsförsäkringsbolag och det gemensamt ägda Länsförsäkringar AB. Genom sitt lokala länsförsäkringsbolag får kunderna en helhet av bank- och försäkringstjänster. Genom Agria Djurförsäkring erbjuder vi djur- och grödaförsäkring, genom Länsförsäkringar Fastighetsförmedling helhetslösningar för en trygg bostadsaffär och genom Wasa Kredit finansieringstjänster som leasing, avbetalning och lån.

Taggar:

Om oss

Länsförsäkringsgruppen består av 23 lokala och kundägda länsförsäkringsbolag och det gemensamt ägda Länsförsäkringar AB. Genom sitt lokala länsförsäkringsbolag får kunderna en helhet av bank- och försäkringstjänster. Genom Agria Djurförsäkring erbjuder vi djur- och grödaförsäkring, genom Länsförsäkringar Fastighetsförmedling helhetslösningar för en trygg bostadsaffär och genom Wasa Kredit finansieringstjänster som leasing, avbetalning och lån.

Prenumerera

Dokument & länkar